Tečaj
20 Svi

Primjena Zakona o tržištu kapitala i Zakona o preuzimanju d.d.

Kako bi se olakšala primjena ZTK i ZOPdd, seminar obrađuje česta i osjetljiva zakonska pitanja s aspekta uvrštenog društva i odvjetničkih iskustava. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove odnosa s investitorima’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

14 Svi

Upravljanje tržišnim rizicima

Seminar obrađuje valutne, kamatne i robne rizike, te instrumente zaštite, s ciljem unaprjeđenja upravljanja rizicima. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove upravljanja rizicima’.

06 Svi

Uvod u poslove usklađenosti i usklađenost u bankama

Seminar obrađuje ključne postavke i dobre prakse poslova usklađenosti, te prikazuje specifičnosti usklađenosti za bankarski sektor. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio ‘Programa za poslove usklađenosti’.

29 Tra

Uvod u poslove usklađenosti i usklađenost u bankama

Cilj je seminara obuhvatiti cjelovit pregled osnova uspješne funkcije usklađenosti, te proći specifičnosti poslova usklađenosti u bankama. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio ‘Programa za poslove usklađenosti’.

Tečaj
23 Tra

Osnove tržišta kapitala

Seminar je jedan od prvih i najpopularnijih seminara Akademije. Polaznicima daje pregled osnovnih pojmova tržišta kapitala, poput financijskih instrumenata i sudionika tržišta, kako bi usvojili šira znanja o tržištu i trgovanju, i olakšali svoje prve investicijske odluke. Seminar se može pohašati samostalno ili kao dio programa “Osnove investiranja”. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

20 Tra

Osnove rada na trgovinskom sustavu Xetra

Za zaposlenike investicijskih društava – članova Zagrebačke burze, koji počinju raditi na trgovinskom sustavu Xetra, osigurana je edukacija. Edukacijom se obrade ključne aktivnosti s kojima će se korisnik u radu susretati.

15 Tra

Korporativne akcije

Cilj seminara je detaljnije obraditi karakteristike i izazove jednostavnih i složenih korporativnih akcija, i time olakšati rad raznih profila stručnjaka koji se u radu susreću s korporativnim akcijama, primjerice u odnosima s investitorima te drugim poslovima. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove odnosa s investitorima’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Tečaj
14 Tra

Upravljanje strateškim i operativnim rizicima

Cilj seminara je obraditi model učinkovitog upravljanja strateškim i operativnim rizicima, od identificiranja i analize rizika do postavljanja rješenja. Seminar se može pohađati samostalno ili u sklopu programa ‘Osnove upravljanja rizicima’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

25 Ožu

Odgovornost uprava, upravnih i nadzornih odbora

Seminar obrađuje značajne i osjetljive segmente poslova uprava, upravnih i nadzornih odbora s dva aspekta: s aspekta dobrih praksi korporativnog upravljanja u uvrštenom društvu, te s aspekta pravne odgovornosti. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

23 Ožu

Odgovorno investiranje

Seminar obrađuje iznimno aktualnu temu odgovornog investiranja, od opisa što odgovorno i održivo investiranje obuhvaća, preko teme ugrađivanja socijalnih, okolišnih i upravljačkih faktora u investicijske odluke, do osvrta na EU regulativu, i na aspekt izdavatelja.

18 Ožu

Kako koristiti financijske izvještaje u investiranju i odnosima s investitorima

Seminar pruža cjelovita znanja o korištenju temeljnih financijskih izvještaja kako bi se donijela informirana odluka o investiranju. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove odnosa s investitorima’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

16 Ožu

Kako kreirati investicijski plan i upravljati svojim portfeljem

Cilj je seminara polaznicima omogućiti usvajanje osnovnih znanja o izradi investicijskog plana, donošenju odluke o investiranju, i revidiranju investicijske politike. Seminar se može pohađati samostalno ili u sklopu programa ‘Osnove investiranja’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

25 Vel

Upravljanje tržišnim rizicima s fokusom na cjenovne rizike kod investiranja

U fokusu seminara je VaR model (Value at Risk) s aspekta upravljanja tržišnim rizicima te identifikacija i upravljanje cjenovnim rizicima kod investiranja. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove upravljanja rizicima’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Tečaj
24 Vel

Računovodstvo najmova – implementacija MSFI 16

Seminar obrađuje zahtjeve MSFI 16 standarda kako bi se njime jednostavnije koristili i korisnici i davatelji najmova. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

23 Vel

Odnosi s investitorima u praksi

Odnosi s investitorima (eng. investor relations) u današnjem poslovanju kompanija izuzetno su važna funkcija. Stručnjaci za odnose s investitorima moraju imati i financijska, i komunikacijska znanja kako bi efikasno osiguravali protok točnih i pravodobnih informacija između kompanije, njezinih dioničara i drugih dionika. Seminar nudi odgovore na pitanja koji su to ključni elementi odnosa s investitorima te kako ih učinkovito provoditi, uz niz praktičnih primjera. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove odnosa s investitorima’.

19 Vel

Uvod u ETF-ove (Exchange Traded Funds)

Seminar će polaznike upoznati s karakteristikama i mogućnostima trgovanja ETF-ovima, jednog od globalno najpopularnijih financijskih instrumenata, koji su odnedavno po prvi put dostupni i na Zagrebačkoj burzi.

18 Vel

Novosti u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Cilj je seminara upoznati polaznike s novostima u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, osobito u situaciji pandemije COVID-19 i novih rizika koje donose te nove okolnosti. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

29 Sij

Upravljanje tržišnim rizicima

Seminar obrađuje ključne tržišne rizike, i prikazuje kako ih interpretirati. Također, seminar je prvi od tri dana programa Osnove upravljanja rizicima. Drugi i treći dan obrađuju strateške i operativne rizike, te rizike vezane za investiranje.

Tečaj
28 Sij

Osnove tržišta kapitala

Cilj je obuhvatiti osnovne elemente tržišta kapitala, poput financijskih instrumenata i sudionika, kako bi se upoznalo funkcioniranje tržišta kapitala i trgovanja.

23 Pro

Uvod u ETF

Cilj seminara je obraditi ETF kao instrument za investiranje, kao i uputiti se u specifičnosti trgovanja ETF-a. Seminar se održava putem zoom platforme.