Uvodna riječ Predsjednice Uprave Zagrebačke burze

Foto: Saša Ćetković

U današnjoj poslovnoj svakodnevici od vitalne je važnosti kontinuirano pružati dodanu vrijednost u vidu novih, specijaliziranih znanja koja prate neprekidne mijene suvremene poslovne prakse.

Upravo je to jedan od ciljeva Akademije Zagrebačke burze – pružati podršku općoj financijskoj pismenosti kao nedjeljivom segmentu svih aspekata poslovnih pa i životnih aktivnosti te trajno nadograđivati stručnost, iskustvo i znanja brokera, investitora i opće javnost iz područja financijskih tržišta, trgovanja, europske prakse i drugih tema koje se neposredno ili posredno tiču financijske industrije.

U domaćem obrazovnom sustavu postoji svojevrsna praznina u ponudi kraćih, vremenski i ekonomski dostupnih seminara koji pružaju specifična znanja iz ovog područja, a aktvnosti Akademije upravo su odgovor na potrebu za takvim znanjima od strane svih sudionika domaćeg financijskog sustava, kako profesionalaca na tržištu kapitala, tako i izdavatelja i malih ulagatelja, sadašnjih i potencijalnih.

Budite nam parteri na tom putu kako bismo zajedničkim snagama domaće tržište kapitala i njegove sudionike doveli do najveće moguće razine znanja i stručnosti te ga učinili konkurentnim i prepoznatljivim i na globalnoj investicijskoj karti.

Ivana Gažić

predsjednica Uprave Zagrebačke burze