Corporate Governance Program

The Zagreb Stock Exchange, in collaboration with the HANFA, European Bank for Reconstruction and Development and Morrow Sodali, is pleased to announce a corporate governance and ESG development course for board members, senior management, company secretaries, and others who support boards. The course, which will draw on international best practice insights from an experienced faculty, peer-to-peer learning, and real-life case examples, is designed to empower you to understand the changing demands in the boardroom so you can continue to drive your company towards sustainable long-term growth.

Prijava na program

Osnove upravljanja rizicima

Ovaj specijalistički višednevni program nudi praktična znanja o upravljanju ključnim rizicima u poslovanju. Polaznicima omogućuje stručna i primjenjiva znanja bez obzira rade li na poslovima upravljanja rizicima u trgovačkim društvima raznih djelatnosti, ili u financijskoj struci.

S obzirom na osjetljivost i važnost poslova upravljanja rizicima, za ovo se područje kontinuirano educiranje prepoznaje iznimno potrebnim. U oblikovanju programa uzete su u obzir različite vrste rizika, značaj i rasprostranjenost strateških i operativnih rizika kao i složenost tržišnih rizika, odgovornost prema raznim korisnicima, i potreba za osvježavanjem postojećih i razvijanjem novih praktičnih znanja stručnjaka za upravljanje rizicima.


Osnove odnosa s investitorima

Akademija Zagrebačke burze 2012. godine pokrenula je certificirani  jednogodišnji program za edukaciju menadžera za odnose s investitorima, prvi u Hrvatskoj i užoj regiji.*

S obzirom na standarde transparentnosti na razvijenim tržištima kapitala (kroz čiju primjenu domaći i inozemni ulagatelji prate i transparentnost društava na hrvatskom tržištu kapitala), od izuzetne je važnosti kontinuirano razvijati znanja domaćih stručnjaka za odnose s investitorima. Kompanije koje promišljaju dugoročno morat će investitore promatrati kao strateške partnere i ulagati u odnos s njima jer to je jedini način za opstanak na sve konkurentnijem i zahtjevnijem tržištu.

Prijava na program

Osnove dobrog upravljanja

Program je namijenjen predstavnicima gradova/općina /županija, odnosno: gradonačelnicima/općinskim načelnicima/županima i zamjenicima, zatim zaposlenicima na poslovima: podrške vodstvu i odborima, na pripremi financijskih ili nefinancijskih izvještaja, u internoj reviziji te kontroli i na upravljanju rizicima. Program mogu pohađati i ostali zainteresirani za jačanje dobrog upravljanja u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.


Osnove investiranja

Program osigurava stručna i praktična znanja polaznicima zainteresiranima za investiranje ili za razvijanje financijskih znanja.

Program čine 3 jednodnevna modula, koji se mogu slušati zasebno ili u sklopu cjelovitog programa. Posebni popusti za polaznike koji odaberu cijeli program, na kraju kojeg polaznik dobiva certifikat Zagrebačke burze.

Prijava na program

Stručno usavršavanje ovlaštenih revizora

Ministarstvo financija dalo je suglasnost Zagrebačkoj burzi na Godišnji plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2023. godinu.

Pohađanjem jednodnevnog seminara ovlašteni revizori ostvaruju 5 bodova, a za dvodnevni seminar 10 bodova.


Program za poslove usklađenosti

Program nudi cjelinu znanja o poslovima usklađenosti unutar raznih djelatnosti. Polazniku omogućuje stručna i praktična znanja bez obzira radi li na poslovima usklađenosti u banci, nebankovnoj financijskoj instituciji, ili u trgovačkom društvu raznih djelatnosti.