14 Pro

Radionica o nefinancijskom izvještavanju II

Radionica je nastavak prethodne, osnovne radionice o nefinancijskom izvještavanju. Cilj nove radionice je s praktičnog aspekta produbiti pripremu nefinancijskih izvještaja, uz razne primjere. Radionica se može pohađati samostalno ili kao nastavak edukacije iz rujna i lipnja.

Tečaj
07 Pro

Osnovni pokazatelji u investicijskoj analizi

Seminar obrađuje osnovne investicijske pokazatelje jer se tek poznavanjem i analizom pojmova investicijske analize postavlja okvir za donošenje dobre investicijske odluke. Seminar se može pohađati samostalno ili u sklopu programa ‘Osnove odnosa s investitorima’, ili programa ‘Osnove investiranja’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

02 Pro

Poslovi usklađenosti u trgovačkim društvima i osiguravajućim društvima

Seminar primarno obrađuje funkciju usklađenosti i regulatorni okvir za trgovačka društva raznih djelatnosti, te dalje obuhvaća specifičnosti usklađenosti u osiguravajućim društvima. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio ‘Programa za poslove usklađenosti.’

Tečaj
30 Stu

Novosti u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Cilj je seminara upoznati polaznike s novostima u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, osobito u situaciji pandemije COVID-19 i novih rizika koje donose te okolnosti. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Tečaj
24 Stu

Primjena Zakona o tržištu kapitala i Zakona o preuzimanju d.d.

Kako bi se olakšala primjena ZTK i ZOPdd, seminar obrađuje česta i osjetljiva zakonska pitanja s aspekta uvrštenog društva i odvjetničkih iskustava. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove odnosa s investitorima’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Tečaj
23 Stu

Uvod u ETF-ove

Seminar će polaznike upoznati s karakteristikama i mogućnostima trgovanja ETF-ovima, jednog od globalno najpopularnijih financijskih instrumenata, koji su odnedavno po prvi put dostupni i na Zagrebačkoj burzi.

Tečaj
11 Stu

Kako koristiti financijske izvještaje u investiranju i odnosima s investitorima

Seminar polaznika upućuje kako da tumačenjem temeljnih financijskih izvještaja donosi informiranu odluku o investiranju. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa o odnosima s investitorima. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Tečaj
04 Stu

Tehnička analiza

Seminar prikazuje osnovne pristupe i izazove u tehničkoj analizi tržišta, čime se investitora priprema da što uspješnije uoči i prevlada izazove primjene tehničke analize.

28 Lis

Aktualnosti u internoj reviziji

Cilj seminara je upoznati polaznike s praktičnim aspektima aktualnih izmjena i novih zahtjeva za svakodnevni rad funkcije interne revizije u praksi. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

26 Lis

Uvod u poslove usklađenosti i usklađenost u bankama

Cilj seminara je obraditi karakteristike i izazove poslova usklađenosti, uz primjer usklađenosti u bankama. Pogledom na cjelovit okvir poslova usklađenosti namjera je olakšati rad raznim stručnjacima koji se usklađenošću bave kao primarnim poslom, ili surađuju iz drugih odjela. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Program za poslove usklađenosti’.

15 Lis

Upravljanje tržišnim rizicima

Seminar obrađuje valutne, kamatne i robne rizike. Uz karakteristike rizika, kao i valutnih i kamatnih tržišta, obuhvaćeni su instrumenti zaštite s ciljem unaprjeđenja upravljanja rizicima. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove upravljanja rizicima’.

13 Lis

XBRL radionica

Ovaj je seminar jedan od najpopularnijih seminara. Obrađuju se ključni pojmovi i područja pripreme XBRL izvještaja. Cilj je društvima olakšati izradu izvještaja u XBRL formatu, u kojem je obavezno dostavljati financijske izvještaje, od godišnjih financijskih izvještaja za 2021. na dalje.

Tečaj
12 Lis

Kako kreirati investicijski plan i upravljati svojim portfeljem

Cilj je seminara polaznicima omogućiti usvajanje osnovnih znanja o izradi investicijskog plana, donošenju odluke o investiranju, i revidiranju investicijske politike. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove investiranja’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

07 Lis

Odnosi s investitorima u praksi

Ovaj seminar polaznicima otkriva suštinu uspješnih poslova odnosa s investitorima, a različiti segmenti tih poslova obrađuju se uz brojne primjere. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa o odnosima s investitorima.

28 Ruj

Radionica o nefinancijskom izvještavanju

Cilj radionice je olakšati pripremu za izradu nefinancijskih izvještaja. Radionica se može pohađati samostalno ili kao nastavak edukacije čiji je uvodni dio održan u lipnju.

Tečaj
23 Ruj

Korporativne akcije

Cilj je seminara detaljnije obraditi karakteristike i izazove jednostavnih i složenih korporativnih akcija, i time olakšati rad raznih profila stručnjaka koji se u radu susreću s korporativnim akcijama, primjerice u odnosima s investitorima te drugim poslovima. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove odnosa s investitorima’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Tečaj
22 Ruj

Novosti u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Cilj seminara je upoznati polaznike s novostima u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, osobito u situaciji pandemije COVID-19 i novih rizika proizašlih u novim okolnostima. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Tečaj
17 Ruj

Osnove tržišta kapitala

Cilj seminara je približiti polaznicima osnovne pojmove tržišta kapitala, poput financijskih instrumenata i sudionika tržišta, kako bi usvojili šira znanja o tržištu i trgovanju, i olakšali svoje prve investicijske odluke. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove investiranja’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

16 Ruj

XBRL radionica

Ovaj je seminar jedan od najpopularnijih seminara. Obrađuju se ključni pojmovi i područja pripreme XBRL izvještaja. Cilj je uvrštenim društvima olakšati izradu izvještaja u XBRL formatu, u kojem je obavezno dostavljati financijske izvještaje, od godišnjih financijskih izvještaja za 2021. na dalje.

30 Lip

ESG i održivost – uvod u radionicu o nefinancijskom izvještavanju

S ciljem lakše i dobro fokusirane izrade nefinancijskih izvještaja, pripremljena je edukacija u dva dijela. Prvi dio je predavanje o ključnim ESG pojmovima i procesima 30.lipnja. Predavanje obrađuje važne ESG preduvjete čije ugrađivanje u poslovanje vodi i do izrade izvještaja optimalne kvalitete.