01 Srp

XBRL radionica – novi termin – online

Pružiti informacije društvima o prelasku na novi obavezni standard izvještavanja – ESEF (eng. European Single Electronic Format), što između ostalog podrazumijeva odabir i modalitete upotrebe alata za XBRL „tagiranje“ financijskih izvještaja.

19 Lip

XBRL radionica – seminar je popunjen!

Pružiti informacije društvima o prelasku na novi obavezni standard izvještavanja – ESEF (eng. European Single Electronic Format), što između ostalog podrazumijeva odabir i modalitete upotrebe alata za XBRL „tagiranje“ financijskih izvještaja.

Tečaj
18 Lip

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u financijskom sektoru – online

Obrađuju se važna zakonska područja i novine vezane uz sprječavanje pranja novca. Seminar se održava preko zoom platforme.

04 Lip

Osnovni pokazatelji u investicijskoj analizi – online

Obraditi i analizirati ključne pojmove u investicijskoj analizi. Tek poznavanjem i analizom pojmova investicijske analize postavlja se okvir za donošenje dobre investicijske odluke, i za praćenje daljnje uspješnosti investicije. Seminar se održava preko zoom platforme.

Tečaj
28 Svi

Osnove tržišta kapitala – online

Sve što vas zanima o osnovama investiranja – o financijskim instrumentima, sudionicima, postupku trgovanju može se saznati na ovom online seminaru. Seminar se održava na zoom platformi.

Tečaj
26 Svi

Uvod u poslove usklađenosti i usklađenost u bankama – online

S ciljem pregleda ključnih zadaća i načina rada funkcije usklađenosti, kao i odnosa s drugim odjelima unutar društva, obrađuje se uvod u usklađenost u dva modula u danu, dok treći dio dana obuhvaća usklađenost u bankama, što može biti korisno radi usporedbe i drugim djelatnostima. Seminar se održava online preko zoom platforme.

Tečaj
21 Svi

Kako koristiti financijske izvještaje u investiranju i odnosima s investitorima – online

Obrađuju se ključni financijski izvještaji i pokazatelji sa aspekta donošenja investicijskih odluka. Za zaposlenike u odnosima s investitorima, edukacija olakšava komunikaciju s predstavnicima investicijske javnosti. Seminar se održava preko zoom platforme.

Tečaj
30 Tra

Osnove tržišta kapitala – online

Seminar pruža znanja o osnovama funkcioniranja tržišta kapitala i burzovnog trgovanja. Održava se online, preko zoom aplikacije.

Tečaj
29 Tra

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u financijskom sektoru – online

Cilj je olakšati primjenu propisa vezanih uz sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, i ukazati na regulatorne novine.

Tečaj
12 Ožu

Zaštita prijavitelja nepravilnosti

Olakšati društvima s najmanje pedeset zaposlenih uspostavu i razvoj unutarnjih postupaka prijavljivanja nepravilnosti. Poticati razvoj dobrih praksi unutar trgovačkih društava raznih djelatnosti.

10 Ožu

Poslovi usklađenosti u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu

NOVI TERMIN – radi velikog interesa za ovaj seminar u veljači, organiziran je novi termin s istim programom u ožujku! S ciljem pripreme funkcije usklađenosti u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu, seminar obrađuje osnovna načela, program usklađenosti te ključne poslove. Uz regulatorni okvir, obrađuju se i primjeri dobre prakse. Seminar je interaktivnog tipa te polaznici koji žele mogu jačati znanje sudjelovanjem u vježbama i kvizovima.

27 Vel

Poslovi usklađenosti u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu

S ciljem pripreme funkcije usklađenosti u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu, seminar obrađuje osnovna načela, program usklađenosti te ključne poslove. Interaktivnog je tipa, i uz predavanja znanja se utvrđuju kroz vježbe i kviz. Uz regulatorni okvir, obrađuju se i primjeri dobre prakse.

Tečaj
26 Vel

Računovodstvo najmova – implementacija MSFI 16

Cilj edukacije je razumjeti zahtjeve standarda i savladati praktične izazove implementacije MSFI-a 16 kod korisnika najmova i davatelja najmova s naglaskom na brojnim primjerima iz poslovne prakse i primjerima IASB-a.

Tečaj
25 Vel

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u financijskom sektoru

Cilj je obraditi aktualni zakonodavni okvir i zadnje promjene te dati primjere iz prakse kako bi se potaknula kvalitetna primjena propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma od strane obveznika.

20 Vel

Upravljanje strateškim i operativnim rizicima

Uz nesigurnost i nepredvidivost tržišta, i pitanja: ‘gdje želimo biti sutra, i kako to ostvariti’, neizbježni su rizici pogrešne prosudbe i odluka na strateškoj i operativnoj razini. Stoga se seminar bavi postupcima pri upravljanju rizicima, analizama i procjenama, usmjerenim postavljanju pobjedničke strategije kojom se organizacije prilagođavaju potrebama svih dionika.

19 Vel

Nefinancijsko izvještavanje u strategiji i praksi

S ciljem lakše implementacije i praćenja nefinancijskog izvještavanja, ova edukacija obuhvaća sve značajne aspekte tog izvještavanja, od okvira i važnosti u poslovanju do dobre prakse.

Osnove procjene vrijednosti trgovačkih društava

Seminar se može pohađati samostalno ili se može nastaviti s drugim danom edukacije na temu procjene vrijednosti trgovačkog društva. Prvi dan (18.02.) obrađuje osnove procjene, vrste potrebnih analiza, relativne metode procjene. Drugi dan (25.03.) obrađivat će diskontiranje, buduće novčane tokove, apsolutne metode procjene, a nakon pohađanja prvog seminara, drugi se pohađa uz 10% popusta.

Tečaj
30 Sij

Upravljanje tržišnim rizicima

Obrađuju se valutni, kamatni i robni rizici. Uz karakteristike rizika te valutnih i kamatnih tržišta, obuhvaćeni su instrumenti zaštite kako bi se omogućilo unaprjeđenje upravljanja rizicima.

Tečaj
10 Pro

Upravljanje tržišnim rizicima s fokusom na cjenovne rizike kod investiranja

Uz osvrt na ključne pojmove u upravljanju tržišnim rizicima, fokusirati se na VaR model i cjenovne rizike ulaganja u vrijednosne papire. Time se omogućuje polaznicima znanje za uspješnije poslovanje primjenom metoda upravljanja tržišnim rizicima ulaganja u vrijednosne papir

04 Pro

Osnovni pokazatelji u investicijskoj analizi

Obraditi i analizirati ključne pojmove u investicijskoj analizi. Tek poznavanjem i analizom pojmova investicijske analize postavlja se okvir za donošenje dobre investicijske odluke, i za praćenje daljnje uspješnosti investicije.