25 Vel

Upravljanje tržišnim rizicima s fokusom na cjenovne rizike kod investiranja

U fokusu seminara je VaR model (Value at Risk) s aspekta upravljanja tržišnim rizicima te identifikacija i upravljanje cjenovnim rizicima kod investiranja. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove upravljanja rizicima’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Tečaj
24 Vel

Računovodstvo najmova – implementacija MSFI 16

Seminar obrađuje zahtjeve MSFI 16 standarda kako bi se njime jednostavnije koristili i korisnici i davatelji najmova. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

23 Vel

Odnosi s investitorima u praksi

Odnosi s investitorima (eng. investor relations) u današnjem poslovanju kompanija izuzetno su važna funkcija. Stručnjaci za odnose s investitorima moraju imati i financijska, i komunikacijska znanja kako bi efikasno osiguravali protok točnih i pravodobnih informacija između kompanije, njezinih dioničara i drugih dionika. Seminar nudi odgovore na pitanja koji su to ključni elementi odnosa s investitorima te kako ih učinkovito provoditi, uz niz praktičnih primjera. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove odnosa s investitorima’.

19 Vel

Uvod u ETF-ove (Exchange Traded Funds)

Seminar će polaznike upoznati s karakteristikama i mogućnostima trgovanja ETF-ovima, jednog od globalno najpopularnijih financijskih instrumenata, koji su odnedavno po prvi put dostupni i na Zagrebačkoj burzi.

18 Vel

Novosti u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Cilj je seminara upoznati polaznike s novostima u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, osobito u situaciji pandemije COVID-19 i novih rizika koje donose te nove okolnosti. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

29 Sij

Upravljanje tržišnim rizicima

Seminar obrađuje ključne tržišne rizike, i prikazuje kako ih interpretirati. Također, seminar je prvi od tri dana programa Osnove upravljanja rizicima. Drugi i treći dan obrađuju strateške i operativne rizike, te rizike vezane za investiranje.

Tečaj
28 Sij

Osnove tržišta kapitala

Cilj je obuhvatiti osnovne elemente tržišta kapitala, poput financijskih instrumenata i sudionika, kako bi se upoznalo funkcioniranje tržišta kapitala i trgovanja.

23 Pro

Uvod u ETF

Cilj seminara je obraditi ETF kao instrument za investiranje, kao i uputiti se u specifičnosti trgovanja ETF-a. Seminar se održava putem zoom platforme.

Tečaj
15 Pro

Osnovni pokazatelji u investicijskoj analizi

Cilj je obraditi ključne investicijske pokazatelje i prodiskutirati kako ih uzeti u obzir kod investicijske odluke. Seminar se održava putem zoom platforme.

Tečaj
10 Pro

Odgovorno investiranje

Upoznati sve zainteresirane s odgovornim i održivim ulaganjem kao jednim od trenutno najizraženijih trendova na tržištu. Polaznici će se upoznati s nadolazećom regulacijom te naučiti na koji način ugraditi ESG pokazatelje u odluku o investiranju i izvještaje. Seminar se održava putem zoom platforme.

09 Pro

Utjecaj makroekonomskih kretanja na tržište kapitala

Seminar ima za primarni cilj pružiti uvid u osnove makroekonomije te aktualne trendove u svjetskom gospodarstvu. Također, razmotrit će se utjecaj promjena u gospodarskoj politici na tržišna kretanja. Seminar se održava preko zoom platforme.

Tečaj
03 Pro

Osnovni pokazatelji u investicijskoj analizi

Pokazatelji koje je nezaobilazno uzeti u obzir kod investicijske odluke obrađuju se od osnovnih pojmova, preko informiranja kako ih koristiti, do praktičnih primjera. Seminar se održava preko zoom platforme, a ako epidemiološke okolnosti dozvole, moguće je održavanje u prostoru Burze.

30 Stu

Uvod u poslove usklađenosti i usklađenost u bankama

Što sve obuhvaćaju poslovi usklađenosti, koji su ključni izazovi u suradnji unutar firme i izvan? Na ova i druga pitanja o poslovima usklađenosti odgovara seminar. Održava se putem zoom platforme.

Tečaj
26 Stu

Primjena Zakona o tržištu kapitala i Zakona o preuzimanju d.d.

Uz složenost i važnost dva navedena zakona potrebno je osvježavanje znanja s naglaskom na osjetljive segmente, kako bi bilo lakše primjenjivati ih u praksi. Semiar se održava preko zoom platforme, a ako epidemiološki uvjeti dozvole moguće je održavanje u prostoru Burze.

Tečaj
24 Stu

Upravljanje financijskim rizicima s fokusom na likvidnost

Seminar obuhvaća pitanja: 1) kako se očitavaju podaci iz fin. i menadžerskih izvješća te izvode preporuke za smanjenje rizika; 2) kako se dizajniraju i koriste interne ocjene rejtinga i komercijalnog potencijala postojećih i potencijalnih kupaca, te 3) kako se upravlja portfeljem kupaca korištenjem kreditnog limita i kreditne marže. Seminar se održava na zoom platformi.

Tečaj
12 Stu

MSFI 9

Cilj je približiti novitete i zahtjeve MSFI 9, na praktičnim primjerima pokazati očekivane utjecaje na nebankovne financijske subjekte i trgovačka društva raznih djelatnosti koja imaju u bilanci financijsku imovinu. Seminar se održava preko zoom platforme.

Tečaj
10 Stu

Kako koristiti financijske izvještaje u investiranju i odnosima s investitorima

Korištenje financijskih izvještaja važno je i kod individualnog investiranja kao i u poslovima odnosa s investitorima, te seminar prikazuje značaj pojedinih financijskih pokazatelja u izvještajima i gdje ih kod investiranja primjeniti.

Tečaj
03 Stu

Osnove Xetre

Edukacija za mlađe zaposlenike investicijskih društava, za poslovne potrebe.

29 Lis

Aktualnosti u internoj reviziji

Obraditi aktualnosti propisa i dobrih praksi interne revizije, kako bi se olakšao rad stručnjacima. Seminar se održava preko zoom platforme.

21 Lis

Odgovornost uprava, upravnih i nadzornih odbora

Seminar obuhvaća temu s dva aspekta – najprije o mehanizmima koji podupiru odgovorno upravljanje u uvrštenim te drugim trgovačkim društvima. Drugi dio obrađuje temu s regulatornog aspekta i ističe važna i osjetljiva područja raznih zakona. Seminar se održava preko zoom platforme.