15 Lis

Upravljanje tržišnim rizicima

Seminar obrađuje valutne, kamatne i robne rizike. Uz karakteristike rizika, kao i valutnih i kamatnih tržišta, obuhvaćeni su instrumenti zaštite s ciljem unaprjeđenja upravljanja rizicima. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove upravljanja rizicima’.

13 Lis

XBRL radionica

Ovaj je seminar jedan od najpopularnijih seminara. Obrađuju se ključni pojmovi i područja pripreme XBRL izvještaja. Cilj je društvima olakšati izradu izvještaja u XBRL formatu, u kojem je obavezno dostavljati financijske izvještaje, od godišnjih financijskih izvještaja za 2021. na dalje.

Tečaj
12 Lis

Kako kreirati investicijski plan i upravljati svojim portfeljem

Cilj je seminara polaznicima omogućiti usvajanje osnovnih znanja o izradi investicijskog plana, donošenju odluke o investiranju, i revidiranju investicijske politike. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove investiranja’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

07 Lis

Odnosi s investitorima u praksi

Ovaj seminar polaznicima otkriva suštinu uspješnih poslova odnosa s investitorima, a različiti segmenti tih poslova obrađuju se uz brojne primjere. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa o odnosima s investitorima.

28 Ruj

Radionica o nefinancijskom izvještavanju

Cilj radionice je olakšati pripremu za izradu nefinancijskih izvještaja. Radionica se može pohađati samostalno ili kao nastavak edukacije čiji je uvodni dio održan u lipnju.

Tečaj
23 Ruj

Korporativne akcije

Cilj je seminara detaljnije obraditi karakteristike i izazove jednostavnih i složenih korporativnih akcija, i time olakšati rad raznih profila stručnjaka koji se u radu susreću s korporativnim akcijama, primjerice u odnosima s investitorima te drugim poslovima. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove odnosa s investitorima’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Tečaj
22 Ruj

Novosti u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Cilj seminara je upoznati polaznike s novostima u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, osobito u situaciji pandemije COVID-19 i novih rizika proizašlih u novim okolnostima. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Tečaj
17 Ruj

Osnove tržišta kapitala

Cilj seminara je približiti polaznicima osnovne pojmove tržišta kapitala, poput financijskih instrumenata i sudionika tržišta, kako bi usvojili šira znanja o tržištu i trgovanju, i olakšali svoje prve investicijske odluke. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove investiranja’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

16 Ruj

XBRL radionica

Ovaj je seminar jedan od najpopularnijih seminara. Obrađuju se ključni pojmovi i područja pripreme XBRL izvještaja. Cilj je uvrštenim društvima olakšati izradu izvještaja u XBRL formatu, u kojem je obavezno dostavljati financijske izvještaje, od godišnjih financijskih izvještaja za 2021. na dalje.

30 Lip

ESG i održivost – uvod u radionicu o nefinancijskom izvještavanju

S ciljem lakše i dobro fokusirane izrade nefinancijskih izvještaja, pripremljena je edukacija u dva dijela. Prvi dio je predavanje o ključnim ESG pojmovima i procesima 30.lipnja. Predavanje obrađuje važne ESG preduvjete čije ugrađivanje u poslovanje vodi i do izrade izvještaja optimalne kvalitete.

16 Lip

Osnovni pokazatelji u investicijskoj analizi

Seminar obrađuje osnovne investicijske pokazatelje jer se tek poznavanjem i analizom pojmova investicijske analize postavlja okvir za donošenje dobre investicijske odluke. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio čak dva programa ‘Osnove odnosa s investitorima’ ili programa ‘Osnove investiranja’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Tečaj
10 Lip

Poslovi usklađenosti u nebankovnim financijskim subjektima

Cilj je seminara obraditi organizacijske i regulatorne obaveze te primjere poslova usklađenosti u društvima za upravljanje investicijskim fondovima, u investicijskim društvima i u društvima za upravljanje mirovinskim fondovima. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio ‘Programa za poslove usklađenosti’.

Tečaj
08 Lip

Novosti u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Cilj je seminara upoznati polaznike s novostima u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, osobito u situaciji pandemije COVID-19 i novih rizika koje donose te nove okolnosti. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

25 Svi

Poslovi usklađenosti u trgovačkim društvima i osiguravajućim društvima

Seminar većim dijelom obrađuje funkciju usklađenosti i regulatorni okvir za trgovačka društva raznih djelatnosti, te dalje obuhvaća specifičnosti usklađenosti u osiguravajućim društvima. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio ‘Programa za poslove usklađenosti.’

Tečaj
20 Svi

Primjena Zakona o tržištu kapitala i Zakona o preuzimanju d.d.

Kako bi se olakšala primjena ZTK i ZOPdd, seminar obrađuje česta i osjetljiva zakonska pitanja s aspekta uvrštenog društva i odvjetničkih iskustava. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove odnosa s investitorima’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

14 Svi

Upravljanje tržišnim rizicima

Seminar obrađuje valutne, kamatne i robne rizike, te instrumente zaštite, s ciljem unaprjeđenja upravljanja rizicima. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove upravljanja rizicima’.

06 Svi

Uvod u poslove usklađenosti i usklađenost u bankama

Seminar obrađuje ključne postavke i dobre prakse poslova usklađenosti, te prikazuje specifičnosti usklađenosti za bankarski sektor. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio ‘Programa za poslove usklađenosti’.

29 Tra

Uvod u poslove usklađenosti i usklađenost u bankama

Cilj je seminara obuhvatiti cjelovit pregled osnova uspješne funkcije usklađenosti, te proći specifičnosti poslova usklađenosti u bankama. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio ‘Programa za poslove usklađenosti’.

Tečaj
23 Tra

Osnove tržišta kapitala

Seminar je jedan od prvih i najpopularnijih seminara Akademije. Polaznicima daje pregled osnovnih pojmova tržišta kapitala, poput financijskih instrumenata i sudionika tržišta, kako bi usvojili šira znanja o tržištu i trgovanju, i olakšali svoje prve investicijske odluke. Seminar se može pohašati samostalno ili kao dio programa “Osnove investiranja”. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

20 Tra

Osnove rada na trgovinskom sustavu Xetra

Za zaposlenike investicijskih društava – članova Zagrebačke burze, koji počinju raditi na trgovinskom sustavu Xetra, osigurana je edukacija. Edukacijom se obrade ključne aktivnosti s kojima će se korisnik u radu susretati.