Tečaj
31 Sij

Izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Cilj je polaznike upoznati s novostima u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, osobito o izmjenama i dopunama predmetnog zakona, i o sadržaju novih smjernica EBA-e o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma, koje bi trebali primjenjivati svi obveznici.

Tečaj
02 Vel

Upravljanje tržišnim rizicima s fokusom na cjenovne rizike u investiranju

U fokusu seminara je VaR model s aspekta upravljanja tržišnim rizicima, te identifikacija i upravljanje cjenovnim rizicima kod investiranja. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa o upravljanju rizicima. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Dio programa: Osnove upravljanja rizicima
08 Vel

Primjena Uredbe o zlouporabi tržišta

Cilj seminara je obraditi Uredbu o zlouporabi tržišta s praktičnog aspekta i time olakšati daljnju primjenu izdavateljima. Diskutiraju se pitanja koja u praksi stvaraju poteškoće uvrštenim društvima, poput postupanja s povlaštenim informacijama, popisa upućenih osoba, transakcija rukovoditelja i sl.

15 Vel

Tehnička analiza

Seminar prikazuje osnovne pristupe i izazove u tehničkoj analizi tržišta, čime se investitora priprema da što uspješnije uoči i prevlada izazove primjene tehničke analize.

16 Vel

Odnosi s investitorima u praksi

Ovaj seminar polaznicima otkriva suštinu uspješnih poslova odnosa s investitorima, a različiti segmenti tih poslova obrađuju se uz brojne primjere. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa o odnosima s investitorima.

Dio programa: Osnove odnosa sa investitorima
28 Vel

Uvod u ETF-ove

Cilj seminara je upoznati polaznike s karakteristikama i trgovanjem ETF-a, popularnog investicijskog instrumenta u svijetu, a odnedavno i kod nas.

Tečaj
16 Ožu

Kako koristiti financijske izvještaje u investiranju i odnosima s investitorima

Seminar polaznika upućuje kako da tumačenjem temeljnih financijskih izvještaja donosi informiranu odluku o investiranju. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa o odnosima s investitorima. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Dio programa: Osnove odnosa sa investitorima
28 Ožu

Uvod u poslove usklađenosti i usklađenost u bankama

Cilj seminara je obraditi karakteristike i izazove poslova usklađenosti, uz primjer usklađenosti u bankama. Pogledom na cjeloviti okvir poslova usklađenosti namjera je olakšati rad stručnjacima za usklađenost, kao i suradnicima iz drugih odjela. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Program za poslove usklađenosti’.

30 Ožu

Odgovornost uprava, upravnih i nadzornih odbora

Seminar obrađuje značajne i osjetljive segmente poslova uprava, upravnih i nadzornih odbora s dva aspekta: s aspekta dobrih praksi korporativnog upravljanja u uvrštenom društvu, te s aspekta pravne odgovornosti. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

19 Tra

Korporativne akcije

Cilj seminara je detaljnije obraditi jednostavne i složene korporativnih akcije, te olakšati poslove vezane uz korporativne akcije, stručnjacima u odjelima poput odnosa s investitorima i drugim. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove odnosa s investitorima’.

Dio programa: Osnove odnosa sa investitorima
25 Tra

Kako kreirati investicijski plan i upravljati (svojim) portfeljem

Cilj je seminara polaznicima omogućiti usvajanje osnovnih znanja o izradi investicijskog plana, donošenju odluke o investiranju, i revidiranju investicijske politike. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove investiranja’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Dio programa: Osnove investiranja
Tečaj
18 Svi

Primjena Zakona o tržištu kapitala i Zakona o preuzimanju d.d.

S ciljem lakše primjene ZTK i ZOPdd, seminar obrađuje česta i osjetljiva zakonska pitanja s aspekta uvrštenog društva i odvjetničkih iskustava. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove odnosa s investitorima’.

Dio programa: Osnove odnosa sa investitorima
06 Lip

Osnovni pokazatelji u investicijskoj analizi

Seminar obrađuje osnovne investicijske pokazatelje jer se tek poznavanjem i analizom pojmova investicijske analize postavlja okvir za donošenje dobre investicijske odluke. Seminar se može pohađati samostalno ili u sklopu programa ‘Osnove odnosa s investitorima’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Dio programa: Osnove odnosa sa investitorima
Dio programa: Osnove investiranja