29 Lis

Aktualnosti u internoj reviziji

Obraditi aktualnosti propisa i dobrih praksi interne revizije, kako bi se olakšao rad stručnjacima. Seminar se održava preko zoom platforme.

Tečaj
10 Stu

Kako koristiti financijske izvještaje u investiranju i odnosima s investitorima

Korištenje financijskih izvještaja važno je i kod individualnog investiranja kao i u poslovima odnosa s investitorima, te seminar prikazuje značaj pojedinih financijskih pokazatelja u izvještajima i gdje ih kod investiranja primjeniti.

Tečaj
12 Stu

MSFI 9

Cilj je približiti novitete i zahtjeve MSFI 9, na praktičnim primjerima pokazati očekivane utjecaje na nebankovne financijske subjekte i trgovačka društva raznih djelatnosti koja imaju u bilanci financijsku imovinu. Seminar se održava preko zoom platforme.

Tečaj
24 Stu

Upravljanje financijskim rizicima s fokusom na likvidnost

Seminar obuhvaća pitanja: 1) kako se očitavaju podaci iz fin. i menadžerskih izvješća te izvode preporuke za smanjenje rizika; 2) kako se dizajniraju i koriste interne ocjene rejtinga i komercijalnog potencijala postojećih i potencijalnih kupaca, te 3) kako se upravlja portfeljem kupaca korištenjem kreditnog limita i kreditne marže. Seminar se održava na zoom platformi.

Tečaj
26 Stu

Primjena Zakona o tržištu kapitala i Zakona o preuzimanju d.d.

Uz složenost i važnost dva navedena zakona potrebno je osvježavanje znanja s naglaskom na osjetljive segmente, kako bi bilo lakše primjenjivati ih u praksi. Semiar se održava preko zoom platforme, a ako epidemiološki uvjeti dozvole moguće je održavanje u prostoru Burze.

Tečaj
03 Pro

Osnovni pokazatelji u investicijskoj analizi

Pokazatelji koje je nezaobilazno uzeti u obzir kod investicijske odluke obrađuju se od osnovnih pojmova, preko informiranja kako ih koristiti, do praktičnih primjera. Seminar se održava preko zoom platforme, a ako epidemiološke okolnosti dozvole, moguće je održavanje u prostoru Burze.

09 Pro

Utjecaj makroekonomskih kretanja na tržište kapitala

Seminar ima za primarni cilj pružiti uvid u osnove makroekonomije te aktualne trendove u svjetskom gospodarstvu. Također, razmotrit će se utjecaj promjena u gospodarskoj politici na tržišna kretanja. Seminar se održava preko zoom platforme.