26 Lis

Uvod u poslove usklađenosti i usklađenost u bankama

Cilj seminara je obraditi karakteristike i izazove poslova usklađenosti, uz primjer usklađenosti u bankama. Pogledom na cjelovit okvir poslova usklađenosti namjera je olakšati rad raznim stručnjacima koji se usklađenošću bave kao primarnim poslom, ili surađuju iz drugih odjela. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Program za poslove usklađenosti’.

Dio programa: Program za poslove usklađenosti
28 Lis

Aktualnosti u internoj reviziji

Cilj seminara je upoznati polaznike s praktičnim aspektima aktualnih izmjena i novih zahtjeva za svakodnevni rad funkcije interne revizije u praksi. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Tečaj
04 Stu

Tehnička analiza

Seminar prikazuje osnovne pristupe i izazove u tehničkoj analizi tržišta, čime se investitora priprema da što uspješnije uoči i prevlada izazove primjene tehničke analize.

Tečaj
11 Stu

Kako koristiti financijske izvještaje u investiranju i odnosima s investitorima

Seminar polaznika upućuje kako da tumačenjem temeljnih financijskih izvještaja donosi informiranu odluku o investiranju. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa o odnosima s investitorima. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Dio programa: Osnove odnosa sa investitorima
Tečaj
23 Stu

Uvod u ETF-ove

Seminar će polaznike upoznati s karakteristikama i mogućnostima trgovanja ETF-ovima, jednog od globalno najpopularnijih financijskih instrumenata, koji su odnedavno po prvi put dostupni i na Zagrebačkoj burzi.

Tečaj
25 Stu

Primjena Zakona o tržištu kapitala i Zakona o preuzimanju d.d.

Kako bi se olakšala primjena ZTK i ZOPdd, seminar obrađuje česta i osjetljiva zakonska pitanja s aspekta uvrštenog društva i odvjetničkih iskustava. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove odnosa s investitorima’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Dio programa: Osnove odnosa sa investitorima
Tečaj
30 Stu

Novosti u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Cilj je seminara upoznati polaznike s novostima u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, osobito u situaciji pandemije COVID-19 i novih rizika koje donose te okolnosti. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

02 Pro

Poslovi usklađenosti u trgovačkim društvima i osiguravajućim društvima

Seminar primarno obrađuje funkciju usklađenosti i regulatorni okvir za trgovačka društva raznih djelatnosti, te dalje obuhvaća specifičnosti usklađenosti u osiguravajućim društvima. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio ‘Programa za poslove usklađenosti.’

Dio programa: Program za poslove usklađenosti
Tečaj
07 Pro

Osnovni pokazatelji u investicijskoj analizi

Seminar obrađuje osnovne investicijske pokazatelje jer se tek poznavanjem i analizom pojmova investicijske analize postavlja okvir za donošenje dobre investicijske odluke. Seminar se može pohađati samostalno ili u sklopu programa ‘Osnove odnosa s investitorima’, ili programa ‘Osnove investiranja’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Dio programa: Osnove odnosa sa investitorima
Dio programa: Osnove investiranja
Tečaj
17 Vel

Poslovi usklađenosti u nebankovnim financijskim subjektima

Seminar obrađuje poslove usklađenosti sa aspekta regulative te internih zahtjeva specifičnih za društva za upravljanje raznim vrstama fondova, kao i za investicijska društva. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio ‘Programa za poslove usklađenosti’.

Dio programa: Program za poslove usklađenosti