Tečaj
24 Svi

Novosti u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma II

Cilj seminara je polaznike upoznati s novostima u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, osobito o sadržaju novih smjernica EBA-e o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma, koje bi trebali primjenjivati svi obveznici.

25 Svi

Poslovi usklađenosti u trgovačkim društvima i osiguravajućim društvima

Seminar obrađuje funkciju usklađenosti i regulatorni okvir za trgovačka društva raznih djelatnosti, sve uz praktične primjere. Zadnji dio seminara prikazuje praksu usklađenosti u osiguravajućim društvima. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio ‘Programa za poslove usklađenosti.’

Dio programa: Program za poslove usklađenosti
06 Lip

Pripreme za uvođenje eura

Kako bi se trgovačkim društvima olakšao proces pripreme za uvođenje eura, seminar obrađuje dva ključna aspekta: zakonodavnu podlogu i primjer pripreme trgovačkog društva.

07 Lip

Osnovni pokazatelji u investicijskoj analizi

Seminar obrađuje osnovne investicijske pokazatelje jer se tek poznavanjem i analizom pojmova investicijske analize postavlja okvir za donošenje dobre investicijske odluke. Seminar se može pohađati samostalno ili u sklopu programa ‘Osnove odnosa s investitorima’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Dio programa: Osnove odnosa sa investitorima
Dio programa: Osnove investiranja
13 Lip

Primjena Uredbe o taksonomiji

S ciljem lakše primjene Uredbe o taksonomiji, seminar obrađuje Uredbu s praktičnog aspekta. Uz važne naglaske vezane uz teoretsku podlogu, seminar je primarno usmjeren izračunu pokazatelja, i drugim pitanjima vezanima uz primjenu Uredbe.

22 Ruj

Upravljanje tržišnim rizicima

Seminar obrađuje valutne, kamatne i robne rizike. Uz karakteristike rizika, kao i valutnih i kamatnih tržišta, obuhvaćeni su instrumenti zaštite s ciljem unaprjeđenja upravljanja rizicima. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove upravljanja rizicima’.

Dio programa: Osnove upravljanja rizicima
29 Ruj

Poslovi usklađenosti u nebankovnim financijskim subjektima

Seminar obrađuje poslove usklađenosti sa aspekta regulative te internih zahtjeva društava za upravljanje raznim vrstama fondova, kao i za investicijska društva. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio ‘Programa za poslove usklađenosti’.

Dio programa: Program za poslove usklađenosti
25 Lis

Upravljanje strateškim i operativnim rizicima

Cilj je seminara je obraditi model učinkovitog upravljanja strateškim i operativnim rizicima, od identificiranja i analize rizika do postavljanja rješenja. Seminar se može pohađati samostalno ili u sklopu programa ‘Osnove upravljanja rizicima’.

Dio programa: Osnove upravljanja rizicima
Tečaj
08 Stu

Upravljanje tržišnim rizicima s fokusom na cjenovne rizike u investiranju

U fokusu seminara je VaR model s aspekta upravljanja tržišnim rizicima, te identifikacija i upravljanje cjenovnim rizicima kod investiranja. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa o upravljanju rizicima. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Dio programa: Osnove upravljanja rizicima