Tečaj
27 Ruj

Novosti u sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

Cilj je seminara obraditi i prodiskutirati novosti u području srpječavanja pranja novca i financiranja terorizma, kako bi se obveznicima olakšala primjena predmetnih zakona.

28 Ruj

Overview of Corporate Governance – module A

This module will provide a summary of the corporate governance aspects most relevant to the supervisory boards of Croatian companies.

Seminar je dio programa:

05 Lis

Board Composition, Dynamics, and Effectiveness – module B

This course will look in more depth the supervisory board’s composition, dynamics, and effectiveness.

Seminar je dio programa:

12 Lis

Shareholders, Stakeholders and ESG – module C

This course will address the supervisory board’s role in relation to sustainability.

Seminar je dio programa:

16 Lis

Korporativne akcije

Cilj seminara je detaljnije obraditi jednostavne i složene korporativnih akcije, te olakšati poslove vezane uz korporativne akcije, stručnjacima u odjelima poput odnosa s investitorima i drugim. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove odnosa s investitorima’.

Seminar je dio programa:

17 Lis

Kako kreirati investicijski plan i upravljati (svojim) portfeljem

Cilj seminara je polaznicima omogućiti usvajanje osnovnih znanja o izradi investicijskog plana, donošenju odluke o investiranju, i revidiranju investicijske politike. Seminar se može pohađati samostalno ili u sklopu programa o osnovama investiranja. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Seminar je dio programa:

25 Lis

Aktualnosti u internoj reviziji

Cilj seminara je upoznati polaznike s praktičnim aspektima aktualnih izmjena i novih zahtjeva za svakodnevni rad funkcije interne revizije u praksi. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi bodove.

08 Stu

Risk, Control, and Culture – module D

This course will consider how to ensure an effective risk management and intenal control system through effective oversight by the supervisory board.

Seminar je dio programa:

09 Stu

Kako koristiti financijske izvještaje u investiranju i odnosima s investitorima

Seminar pruža praktična znanja o korištenju temeljnih financijskih izvještaja kako bi se donijela informirana odluka o investiranju. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove odnosa s investitorima’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Seminar je dio programa:

15 Stu

Board Planning and Support, and Governance Disclosures – module E

This module will be primarily aimed at Company Secretaries and other individuals that are responsible for their company’s governance policies, structures, and public disclosures.

Seminar je dio programa:

16 Stu

Primjena Zakona o tržištu kapitala i Zakona o preuzimanju d.d.

S ciljem lakše primjene Zakona o tržištu kapitala i Zakona o preuzimanju d.d., seminar obrađuje česta i osjetljiva zakonska pitanja s aspekta uvrštenog društva i odvjetničkih iskustava. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove odnosa s investitorima’.

Seminar je dio programa:

12 Pro

Osnovni pokazatelji u investicijskoj analizi

Seminar obrađuje osnovne investicijske pokazatelje jer se tek poznavanjem i analizom pojmova investicijske analize postavlja okvir za donošenje dobre investicijske odluke. Seminar se može pohađati samostalno te u sklopu programa: ‘Osnove investiranja’, ili ‘Osnove odnosa s investitorima’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Seminar je dio programa: