16 Ožu

Kako kreirati investicijski plan i upravljati svojim portfeljem

Cilj je seminara polaznicima omogućiti usvajanje osnovnih znanja o izradi investicijskog plana, donošenju odluke o investiranju, i revidiranju investicijske politike. Seminar se može pohađati samostalno ili u sklopu programa ‘Osnove investiranja’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Dio programa: Osnove investiranja
18 Ožu

Kako koristiti financijske izvještaje u investiranju i odnosima s investitorima

Seminar pruža cjelovita znanja o korištenju temeljnih financijskih izvještaja kako bi se donijela informirana odluka o investiranju. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove odnosa s investitorima’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Dio programa: Osnove odnosa sa investitorima
23 Ožu

Odgovorno investiranje

Seminar obrađuje iznimno aktualnu temu odgovornog investiranja, od opisa što odgovorno i održivo investiranje obuhvaća, preko teme ugrađivanja socijalnih, okolišnih i upravljačkih faktora u investicijske odluke, do osvrta na EU regulativu, i na aspekt izdavatelja.

25 Ožu

Odgovornost uprava, upravnih i nadzornih odbora

Seminar obrađuje značajne i osjetljive segmente poslova uprava, upravnih i nadzornih odbora s dva aspekta: s aspekta dobrih praksi korporativnog upravljanja u uvrštenom društvu, te s aspekta pravne odgovornosti. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Tečaj
14 Tra

Upravljanje strateškim i operativnim rizicima

Cilj seminara je obraditi model učinkovitog upravljanja strateškim i operativnim rizicima, od identificiranja i analize rizika do postavljanja rješenja. Seminar se može pohađati samostalno ili u sklopu programa ‘Osnove upravljanja rizicima’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Dio programa: Osnove upravljanja rizicima
15 Tra

Korporativne akcije

Cilj seminara je detaljnije obraditi karakteristike i izazove jednostavnih i složenih korporativnih akcija, i time olakšati rad raznih profila stručnjaka koji se u radu susreću s korporativnim akcijama, primjerice u odnosima s investitorima te drugim poslovima. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove odnosa s investitorima’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Dio programa: Osnove odnosa sa investitorima
Tečaj
23 Tra

Osnove tržišta kapitala

Seminar je jedan od prvih i najpopularnijih seminara Akademije. Polaznicima daje pregled osnovnih pojmova tržišta kapitala, poput financijskih instrumenata i sudionika tržišta, kako bi usvojili šira znanja o tržištu i trgovanju, i olakšali svoje prve investicijske odluke. Seminar se može pohašati samostalno ili kao dio programa “Osnove investiranja”. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Dio programa: Osnove investiranja
14 Svi

Upravljanje tržišnim rizicima

Seminar obrađuje valutne, kamatne i robne rizike, te instrumente zaštite, s ciljem unaprjeđenja upravljanja rizicima. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove upravljanja rizicima’.

Dio programa: Osnove upravljanja rizicima
Tečaj
20 Svi

Primjena Zakona o tržištu kapitala i Zakona o preuzimanju d.d.

Kako bi se olakšala primjena ZTK i ZOPdd, seminar obrađuje česta i osjetljiva zakonska pitanja s aspekta uvrštenog društva i odvjetničkih iskustava. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove odnosa s investitorima’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Dio programa: Osnove odnosa sa investitorima
16 Lip

Osnovni pokazatelji u investicijskoj analizi

Seminar obrađuje osnovne investicijske pokazatelje jer se tek poznavanjem i analizom pojmova investicijske analize postavlja okvir za donošenje dobre investicijske odluke. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio čak dva programa ‘Osnove odnosa s investitorima’ ili programa ‘Osnove investiranja’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Dio programa: Osnove odnosa sa investitorima
Dio programa: Osnove investiranja