14 Svi

Upravljanje tržišnim rizicima

Seminar obrađuje valutne, kamatne i robne rizike, te instrumente zaštite, s ciljem unaprjeđenja upravljanja rizicima. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove upravljanja rizicima’.

Dio programa: Osnove upravljanja rizicima
Tečaj
20 Svi

Primjena Zakona o tržištu kapitala i Zakona o preuzimanju d.d.

Kako bi se olakšala primjena ZTK i ZOPdd, seminar obrađuje česta i osjetljiva zakonska pitanja s aspekta uvrštenog društva i odvjetničkih iskustava. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove odnosa s investitorima’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Dio programa: Osnove odnosa sa investitorima
25 Svi

Poslovi usklađenosti u trgovačkim društvima i osiguravajućim društvima

Seminar većim dijelom obrađuje funkciju usklađenosti i regulatorni okvir za trgovačka društva raznih djelatnosti, te dalje obuhvaća specifičnosti usklađenosti u osiguravajućim društvima. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio ‘Programa za poslove usklađenosti.’

Dio programa: Program za poslove usklađenosti
Tečaj
08 Lip

Novosti u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Cilj je seminara upoznati polaznike s novostima u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, osobito u situaciji pandemije COVID-19 i novih rizika koje donose te nove okolnosti. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Tečaj
10 Lip

Poslovi usklađenosti u nebankovnim financijskim subjektima

Cilj je seminara obraditi organizacijske i regulatorne obaveze te primjere poslova usklađenosti u društvima za upravljanje investicijskim fondovima, u investicijskim društvima i u društvima za upravljanje mirovinskim fondovima. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio ‘Programa za poslove usklađenosti’.

Dio programa: Program za poslove usklađenosti
16 Lip

Osnovni pokazatelji u investicijskoj analizi

Seminar obrađuje osnovne investicijske pokazatelje jer se tek poznavanjem i analizom pojmova investicijske analize postavlja okvir za donošenje dobre investicijske odluke. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio čak dva programa ‘Osnove odnosa s investitorima’ ili programa ‘Osnove investiranja’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Dio programa: Osnove odnosa sa investitorima
Dio programa: Osnove investiranja