Aktualni seminari

Tečaj

Osnove tržišta kapitala

Cilj je obuhvatiti osnovne elemente tržišta kapitala, poput financijskih instrumenata i sudionika, kako bi se upoznalo funkcioniranje tržišta kapitala i trgovanja. Seminar se održava putem zoom platforme.

Upravljanje tržišnim rizicima

Seminar obrađuje ključne tržišne rizike, i prikazuje kako ih interpretirati. Također, seminar je prvi od tri dana programa Osnove upravljanja rizicima. Drugi i treći dan obrađuju strateške i operativne rizike, te rizike vezane za investiranje. Seminar se održava putem zoom platforme.

Tečaj

Računovodstvo najmova – MSFI 16

Cilj je obraditi važne i osjetljive elemente vezane uz regulativu o računovodstvu najmova, kako bi se olakšali računovodstveni poslovi. Seminar će se održati putem zoom platforme ili na Zagrebačkoj burzi, ovisno o epidemiološkim okolnostima.

O Akademiji

Zagrebačka burza od svojih je početaka intenzivno radila na edukaciji o temama koje se odnose na tržište kapitala, investiranje te aktivan i razborit pristup vlastitim financijama. S vremenom...

Saznaj još

Kontakt

Akademija Zagrebačke burze
Zagrebačka burza d.d.

01 4686 800 akademija@zse.hr Ivana Lučića 2a