Aktualni seminari

Odgovorno investiranje

Seminar obrađuje iznimno aktualnu temu odgovornog investiranja, od opisa što odgovorno i održivo investiranje obuhvaća, preko teme ugrađivanja socijalnih, okolišnih i upravljačkih faktora u investicijske odluke, do osvrta na EU regulativu, i na aspekt izdavatelja.

Odgovornost uprava, upravnih i nadzornih odbora

Seminar obrađuje značajne i osjetljive segmente poslova uprava, upravnih i nadzornih odbora s dva aspekta: s aspekta dobrih praksi korporativnog upravljanja u uvrštenom društvu, te s aspekta pravne odgovornosti. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

O Akademiji

Zagrebačka burza od svojih je početaka intenzivno radila na edukaciji o temama koje se odnose na tržište kapitala, investiranje te aktivan i razborit pristup vlastitim financijama. S vremenom...

Saznaj još

Kontakt

Akademija Zagrebačke burze
Zagrebačka burza d.d.

01 4686 800 akademija@zse.hr Ivana Lučića 2a