Aktualni seminari

Tečaj

MSFI 9

Cilj je približiti novitete i zahtjeve MSFI 9, na praktičnim primjerima pokazati očekivane utjecaje na nebankovne financijske subjekte i trgovačka društva raznih djelatnosti koja imaju u bilanci financijsku imovinu. Seminar se održava preko zoom platforme.

Tečaj

Upravljanje financijskim rizicima s fokusom na likvidnost

Seminar obuhvaća pitanja: 1) kako se očitavaju podaci iz fin. i menadžerskih izvješća te izvode preporuke za smanjenje rizika; 2) kako se dizajniraju i koriste interne ocjene rejtinga i komercijalnog potencijala postojećih i potencijalnih kupaca, te 3) kako se upravlja portfeljem kupaca korištenjem kreditnog limita i kreditne marže. Seminar se održava na zoom platformi.

O Akademiji

Zagrebačka burza od svojih je početaka intenzivno radila na edukaciji o temama koje se odnose na tržište kapitala, investiranje te aktivan i razborit pristup vlastitim financijama. S vremenom...

Saznaj još

Kontakt

Akademija Zagrebačke burze
Zagrebačka burza d.d.

01 4686 800 akademija@zse.hr Ivana Lučića 2a