Aktualni seminari

Računovodstvo izvedenica

Cilj je seminara obraditi računovodstvo izvedenica uvažavajući rizike poslovanja u euru. Iako se uvođenjem eura u velikoj mjeri otvorena neto valutna pozicije bilance svela na izloženost prema „trećim zemljama“, svi ostali rizici i mogućnosti zaštite ostali su gotovo isti. Stoga smo u vrijeme osjetljivosti na rizike i sve veće brige oko bilančnih pozicija pripremili ovu temu. Ovlašteni revizori pohađanjem seminara ostvaruju bodove.

ESG radionica

Cilj seminara je obraditi aktualne teme u okviru ESG implementacije, uz primjere gdje je moguće. Trgovačkim društvima edukacija je podrška i daje smjernice u prilagodbi poslovanja u skladu s ESG regulativom. Za svaku od tema polaznici se mogu uključiti pitanjima i osvrtom.

Tečaj

Osnove tržišta kapitala

Cilj seminara je približiti polaznicima osnovne pojmove tržišta kapitala, poput financijskih instrumenata i sudionika tržišta, kako bi usvojili šira znanja o tržištu i trgovanju, i olakšali svoje prve investicijske odluke. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa o osnovama investiranja. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

O Akademiji

Zagrebačka burza od svojih je početaka intenzivno radila na edukaciji o temama koje se odnose na tržište kapitala, investiranje te aktivan i razborit pristup vlastitim financijama. S...

Saznaj još

Kontakt

Akademija Zagrebačke burze
Zagrebačka burza d.d.

01 4686 800 akademija@zse.hr Ivana Lučića 2a