Tečaj
15 Pro

Osnovni pokazatelji u investicijskoj analizi

Cilj je obraditi ključne investicijske pokazatelje i prodiskutirati kako ih uzeti u obzir kod investicijske odluke. Seminar se održava putem zoom platforme.

Tečaj
10 Pro

Odgovorno investiranje

Upoznati sve zainteresirane s odgovornim i održivim ulaganjem kao jednim od trenutno najizraženijih trendova na tržištu. Polaznici će se upoznati s nadolazećom regulacijom te naučiti na koji način ugraditi ESG pokazatelje u odluku o investiranju i izvještaje. Seminar se održava putem zoom platforme.

09 Pro

Utjecaj makroekonomskih kretanja na tržište kapitala

Seminar ima za primarni cilj pružiti uvid u osnove makroekonomije te aktualne trendove u svjetskom gospodarstvu. Također, razmotrit će se utjecaj promjena u gospodarskoj politici na tržišna kretanja. Seminar se održava preko zoom platforme.

Tečaj
03 Pro

Osnovni pokazatelji u investicijskoj analizi

Pokazatelji koje je nezaobilazno uzeti u obzir kod investicijske odluke obrađuju se od osnovnih pojmova, preko informiranja kako ih koristiti, do praktičnih primjera. Seminar se održava preko zoom platforme, a ako epidemiološke okolnosti dozvole, moguće je održavanje u prostoru Burze.

30 Stu

Uvod u poslove usklađenosti i usklađenost u bankama

Što sve obuhvaćaju poslovi usklađenosti, koji su ključni izazovi u suradnji unutar firme i izvan? Na ova i druga pitanja o poslovima usklađenosti odgovara seminar. Održava se putem zoom platforme.

Tečaj
26 Stu

Primjena Zakona o tržištu kapitala i Zakona o preuzimanju d.d.

Uz složenost i važnost dva navedena zakona potrebno je osvježavanje znanja s naglaskom na osjetljive segmente, kako bi bilo lakše primjenjivati ih u praksi. Semiar se održava preko zoom platforme, a ako epidemiološki uvjeti dozvole moguće je održavanje u prostoru Burze.

Tečaj
24 Stu

Upravljanje financijskim rizicima s fokusom na likvidnost

Seminar obuhvaća pitanja: 1) kako se očitavaju podaci iz fin. i menadžerskih izvješća te izvode preporuke za smanjenje rizika; 2) kako se dizajniraju i koriste interne ocjene rejtinga i komercijalnog potencijala postojećih i potencijalnih kupaca, te 3) kako se upravlja portfeljem kupaca korištenjem kreditnog limita i kreditne marže. Seminar se održava na zoom platformi.

Tečaj
12 Stu

MSFI 9

Cilj je približiti novitete i zahtjeve MSFI 9, na praktičnim primjerima pokazati očekivane utjecaje na nebankovne financijske subjekte i trgovačka društva raznih djelatnosti koja imaju u bilanci financijsku imovinu. Seminar se održava preko zoom platforme.

Tečaj
10 Stu

Kako koristiti financijske izvještaje u investiranju i odnosima s investitorima

Korištenje financijskih izvještaja važno je i kod individualnog investiranja kao i u poslovima odnosa s investitorima, te seminar prikazuje značaj pojedinih financijskih pokazatelja u izvještajima i gdje ih kod investiranja primjeniti.

Tečaj
03 Stu

Osnove Xetre

Edukacija za mlađe zaposlenike investicijskih društava, za poslovne potrebe.

29 Lis

Aktualnosti u internoj reviziji

Obraditi aktualnosti propisa i dobrih praksi interne revizije, kako bi se olakšao rad stručnjacima. Seminar se održava preko zoom platforme.

21 Lis

Odgovornost uprava, upravnih i nadzornih odbora

Seminar obuhvaća temu s dva aspekta – najprije o mehanizmima koji podupiru odgovorno upravljanje u uvrštenim te drugim trgovačkim društvima. Drugi dio obrađuje temu s regulatornog aspekta i ističe važna i osjetljiva područja raznih zakona. Seminar se održava preko zoom platforme.

Tečaj
15 Lis

Kako kreirati investicijski plan i upravljati (svojim) portfeljem

Utvrditi svoje investicijske ciljeve i postaviti investicijski plan neophodan je i važan korak u investiranju. Seminar otvara važna pitanja koja si investitor pritom treba postaviti, a polaznici na seminaru izrađuju svoj investicijski plan (osobno ili za društvo u kojem rade). Seminar se održava preko zoom platforme.

08 Lis

Odnosi s investitorima u praksi

Srž poslova odnosa s investitorima, koje su dobre prakse a što izbjegavati, osnovne su teme koje seminar obrađuje. Seminar se održava preko zoom platforme.

Tečaj
29 Ruj

Korporativne akcije

Razumjevanje jednostavnih i složenih korporativnih akcija potrebno je i za individualno investiranje, i za primjenu na poslovima, poput odnosa s investitorima. Stoga seminar obrađuje niz jednostavnih i složenih korporativnih akcija. Seminar se održava preko zoom platforme.

Tečaj
25 Ruj

Osnove tržišta kapitala

Sve što vas zanima o osnovama funkcioniranja tržišta kapitala i investiranja može se saznati na seminaru. Od osvrta na makroekonomske uvjete, vrste tržišta, instrumenata, sudionika tržišta do ostalih važnih temelja trgovanja. Seminar se održava preko zoom platforme.

Tečaj
24 Ruj

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u financijskom sektoru

Aktualna i u praksi osjetljiva pitanja primjene regulative vezane uz sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, obrađuju se i diskutiraju kako bi se olakšala primjena nadležnih propisa, i osiguralo ažuriranje stručnjog znanja. Seminar se održava preko zoom platforme.

Tečaj
22 Ruj

Upravljanje tržišnim rizicima s fokusom na cjenovne rizike kod investiranja

Uz osvrt na ključne pojmove u upravljanju tržišnim rizicima, fokusirati se na VaR model i cjenovne rizike ulaganja u vrijednosne papire. Seminar se održava preko zoom platforme.

Tečaj
18 Ruj

XBRL radionica

Cilj:
Pružiti informacije društvima o prelasku na novi obavezni standard izvještavanja – ESEF (eng. European Single Electronic Format), što između ostalog podrazumijeva...

01 Srp

XBRL radionica – novi termin – online

Pružiti informacije društvima o prelasku na novi obavezni standard izvještavanja – ESEF (eng. European Single Electronic Format), što između ostalog podrazumijeva odabir i modalitete upotrebe alata za XBRL „tagiranje“ financijskih izvještaja.