Tečaj
06 Lis

Novosti u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Cilj je polaznike upoznati s obvezama u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, osobito o sadržaju novih smjernica EBA-e o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma, koje bi trebali primjenjivati svi obveznici.

30 Ruj

Upravljanje tržišnim rizicima

Seminar obrađuje valutne, kamatne i robne rizike. Uz karakteristike rizika, kao i valutnih i kamatnih tržišta, obuhvaćeni su instrumenti zaštite s ciljem unaprjeđenja upravljanja rizicima. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove upravljanja rizicima’.

29 Ruj

Korporativno upravljanje – organizacijski i pravni aspekt (1.dan programa)

Cilj seminara je obraditi važna, praktična pitanja organizacijske podloge korporativnog upravljanja, uz osvrt na pravni okvir. Seminar je dio cjeline programa ‘Osnove korporativnog upravljanja’, i program se pohađa samo u paketu.

21 Ruj

Korporativne akcije

Cilj seminara je detaljnije obraditi jednostavne i složene korporativnih akcije, te olakšati poslove vezane uz korporativne akcije, stručnjacima u odjelima poput odnosa s investitorima i drugim. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove odnosa s investitorima’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

Tečaj
15 Ruj

Osnove tržišta kapitala

Cilj seminara je približiti polaznicima osnovne pojmove tržišta kapitala, poput financijskih instrumenata i sudionika tržišta, kako bi usvojili šira znanja o tržištu i trgovanju, i olakšali svoje prve investicijske odluke. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa o osnovama investiranja. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

31 Kol

Pripreme za uvođenje eura

Kako bi se trgovačkim društvima olakšao proces pripreme za uvođenje eura, seminar obrađuje dva ključna aspekta: zakonodavnu podlogu i primjer pripreme trgovačkog društva.

Tečaj
07 Srp

Osnove tržišta kapitala

Cilj seminara je približiti polaznicima osnovne pojmove tržišta kapitala, poput financijskih instrumenata i sudionika tržišta, kako bi usvojili šira znanja o tržištu i trgovanju, i olakšali svoje prve investicijske odluke. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa o osnovama investiranja. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

30 Lip

Uvod u poslove usklađenosti i usklađenost u bankama

Cilj seminara je obraditi karakteristike i izazove poslova usklađenosti, uz primjer usklađenosti u bankama. Pogledom na cjeloviti okvir poslova usklađenosti namjera je olakšati rad raznim stručnjacima koji se usklađenošću bave kao primarnim poslom, ili surađuju iz drugih odjela. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Program za poslove usklađenosti’.

13 Lip

Primjena Uredbe o taksonomiji

S ciljem lakše primjene Uredbe o taksonomiji, seminar obrađuje Uredbu s praktičnog aspekta. Uz važne naglaske vezane uz teoretsku podlogu, seminar je primarno usmjeren izračunu pokazatelja, i drugim pitanjima vezanima uz primjenu Uredbe.

07 Lip

Osnovni pokazatelji u investicijskoj analizi

Seminar obrađuje osnovne investicijske pokazatelje jer se tek poznavanjem i analizom pojmova investicijske analize postavlja okvir za donošenje dobre investicijske odluke. Seminar se može pohađati samostalno ili u sklopu programa ‘Osnove odnosa s investitorima’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

25 Svi

Poslovi usklađenosti u trgovačkim društvima i osiguravajućim društvima

Seminar obrađuje funkciju usklađenosti i regulatorni okvir za trgovačka društva raznih djelatnosti, sve uz praktične primjere. Zadnji dio seminara prikazuje praksu usklađenosti u osiguravajućim društvima. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio ‘Programa za poslove usklađenosti.’

Tečaj
24 Svi

Novosti u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma II

Cilj seminara je polaznike upoznati s novostima u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, osobito o sadržaju novih smjernica EBA-e o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma, koje bi trebali primjenjivati svi obveznici.

Tečaj
12 Svi

Primjena Zakona o tržištu kapitala i Zakona o preuzimanju d.d.

Kako bi se olakšala primjena ZTK i ZOPdd, seminar obrađuje česta i osjetljiva zakonska pitanja s aspekta uvrštenog društva i odvjetničkih iskustava. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove odnosa s investitorima’.

03 Svi

Pripreme za uvođenje eura

S ciljem lakše pripreme trgovačkih društava za uvođenje eura, seminar obuhvaća dvije ključne perspektive: novi zakonski okvir i primjer pripreme trgovačkog društva.

Tečaj
28 Tra

Osnove tržišta kapitala

Seminar je jedan od prvih i najpopularnijih seminara Akademije. Polaznicima daje pregled osnovnih pojmova tržišta kapitala, poput financijskih instrumenata i sudionika tržišta, kako bi usvojili šira znanja o tržištu i trgovanju, i olakšali svoje prve investicijske odluke. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa “Osnove investiranja”. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara nosi bodove.

27 Tra

Uvod u poslove usklađenosti i usklađenost u bankama

Cilj seminara je obraditi karakteristike i izazove poslova usklađenosti, uz primjer usklađenosti u bankama. Pogledom na cjeloviti okvir poslova usklađenosti namjera je olakšati rad raznim stručnjacima koji se usklađenošću bave kao primarnim poslom, ili surađuju iz drugih odjela. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Program za poslove usklađenosti’.

12 Tra

Upravljanje strateškim i operativnim rizicima

Cilj seminara je obraditi model učinkovitog upravljanja strateškim i operativnim rizicima, od identificiranja i analize rizika do postavljanja rješenja. Seminar se može pohađati samostalno ili u sklopu programa ‘Osnove upravljanja rizicima’.

Tečaj
06 Tra

Kako koristiti financijske izvještaje u investiranju i odnosima s investitorima

Seminar pruža cjelovita znanja o korištenju temeljnih financijskih izvještaja kako bi se donijela informirana odluka o investiranju. Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa ‘Osnove odnosa s investitorima’. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.

31 Ožu

Zaštita prijavitelja nepravilnosti

Cilj seminara je olakšati uspostavu i razvoj unutarnjih postupaka prijavljivanja nepravilnosti u trgovačkim društvima te poticati razvoj dobrih praksi na području prijavljivanja i zaštite prijavitelja nepravilnosti.

Tečaj
24 Ožu

Odgovornost uprava, upravnih i nadzornih odbora

Seminar obrađuje značajne i osjetljive segmente poslova uprava, upravnih i nadzornih odbora s dva aspekta: s aspekta dobrih praksi korporativnog upravljanja u uvrštenom društvu, te s aspekta pravne odgovornosti. Ovlaštenim revizorima pohađanje ovog seminara donosi 5 bodova.