Tečaj
09 Tra

Kako koristiti financijske izvještaje kod investiranja

Cilj tečaja je obraditi temeljne financijske izvještaje i pokazatelje, uz tumačenje istih sa aspekta odluke o investiranju. Polaznici će znanjima unaprijediti vještine tumačenja i uspoređivanja podataka iz financijskih izvještaja kod odluke o investiranju.

Tečaj
08 Tra

Kako kreirati investicijski plan i upravljati (svojim) portfeljem

Cilj tečaja je omogućiti polaznicima da usvoje osnovna znanja o tome kako kreirati investicijsku politiku te kako strukturirati i voditi vlastiti portfelj i/ili portfelj društva gdje radite. Upravljanje portfeljem pratit će se kroz izračune kriterija pogodnosti pojedinih dionica za ulaz/izlaz iz portfelja.

Tečaj
28 Ožu

Poslovi skrbništva i depozitara

Cilj tečaja je objasniti ulogu skrbnika i depozitara, predstaviti poslove skrbništva i depozitara te kroz primjere postići razumijevanje osnova predmetnih poslova.

26 Ožu

Upravljanje odnosima s kupcima s fokusom na financijske rizike

Cilj je usvojiti znanja o unaprjeđenju odnosa s kupcima uz prevenciju i minimizaciju financijskih rizika. Iz tog razloga analizirat ce se podaci iz financijskih i menadžerskih izvješća, računovodstvenih evidencija. Dalje se upoznaje kako se dizajniraju i koriste interne ocjene rejtinga i potencijala kupaca te kako se izvode preporuke o poslovnom odnosu i izbjegavanju rizika, te kako se uvode modeli za segmentaciju tržišta i odabir kupaca.

Tečaj
14 Ožu

Posjeta škole iz Hrvatske Kostajnice

Ožujak kao mjesec u kojem se održava Svjetski i Europski Tjedan novca, redovno privuče više mladih posjetitelja na Zagrebačku burzu

Tečaj
25 Vel

Edukativna posjeta

Učenici Treće ekonomske škole iz Zagreba posjetit će Zagrebačku burzu i informirati se o osnovama burzovnog poslovanja i funkcioniranja tržišta kapitala. 

Tečaj
22 Vel

Studijska posjeta iz Njemačke

U okviru studijskog putovanja, Burzu će posjetiti pedesetak studenata iz Njemačke, sa studija u Baden-Württembergu. Fakultet surađuje s brojnim tvrtkama te studenti dolaze s radnim iskustvom iz globalno poznatih organizacija.

18 Vel

Primjena Zakona o tržištu kapitala i Zakona o preuzimanju d.d.

Cilj tečaja je obraditi Zakon o tržištu kapitala i Zakon o preuzimanju d.d. s praktičnog aspekta i time olakšati daljnju primjenu zakona uvrštenim društvima i ostalim zainteresiranima.

15 Vel

Računovodstvo najmova – implementacija MSFI 16

Cilj edukacije je razumjeti zahtjeve novog standarda i savladati praktične izazove implementacije MSFI-a 16 kod korisnika i davatelja najmova.

Tečaj
12 Vel

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u financijskom sektoru

Cilj tečaja je kvalitetna primjena propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Okrugli stol: 2019. – što donosi tržištu kapitala i gospodarstvu?

Aktualna pitanja na globalnoj, europskoj i na razini domaćeg gospodarstva, diskutirat će renomirani diskutanti u području makroekonomskih, geopolitičkih i tržišnih zbivanja.

Tečaj
01 Vel

Obavezna edukacija – osnove rada na trgovinskom sustavu Xetra

Samo za Članove Burze, za nove zaposlenike, održava se edukacija o osnovama rada na trgovinskom sustavu.
Zainteresirani se mogu javiti na akademija@zse.hr

31 Sij

Procjena vrijednosti trgovačkog društva i određivanje cijene dionica

Uz više različitih metoda vrednovanja kompanije, potrebno je znati kada je i koja metoda najprihvatljivija. Bit će prikazane najčešće korištene metode. Obradit će se uz praktične primjere.

05 Pro

Poslovi usklađenosti u trgovačkim društvima i osiguravajućim društvima

Usklađenost u trgovačkim društvima kao i u osiguravajućim društvima ima svoja prioritetna područja i načine provedbe, što program cjelovito obuhvaća. Poslove usklađenosti razna društva mogu organizirati bilo kao zasebno radno mjesto, ili kao dio radne obveze više zaposlenika, te je korisno na primjerima uočavati karakteristike i prednosti raznih pristupa iz prakse.

04 Pro

Osnovni pokazatelji u investicijskoj analizi

Zadaci

Cilj je obraditi i analizirati ključne pojmove u investicijskoj analizi. Tek poznavanjem i analizom pojmova investicijske analize postavlja se okvir za donošenje dobre investicijske odluke,

27 Stu

Poslovi usklađenosti u nebankovnim financijskim subjektima

Složenost raznovrsnih regulatornih obveza, izvještavanje internih i vanjskih korisnika, stavlja pred funkciju usklađenosti uvijek nova visoka očekivanja. Program prikazuje aktualnosti u regulatornim i internim zahtjevima, uz praktičan aspekt.

22 Stu

Odnosi s investitorima u praksi

Uz važnost kvalitetnog komuniciranja o uvrštenom društvu i utjecaj istog na kretanje cijena dionica, obrađuju se ključni elementi odnosa s investitorima. Tijekom programa obrađuje se niz primjera raznih društava.

Vrednovanje izvedenica

Cilj ovog dvodnevnog seminara je upoznavanje s osnovama kvantitativnog vrednovanja opcija. Uvod u numeričke metode omogućit će nam da primijenimo naučeno gradivo na vrednovanje azijske i knock-out opcije.

Tečaj
15 Stu

Uvod u poslove usklađenosti i usklađenost u bankama

Uz višestruku odgovornost funkcije usklađenosti, važno je jasno utvrditi što sve čini uspješnim poslove usklađenosti, te kako dobru praksu razvijati i dalje. Usklađenost u bankama obrađuje uz primjere bankovne prakse.

Tečaj
13 Stu

Primjena Zakona o tržištu kapitala i Zakona o preuzimanju d.d.

Cilj je obraditi Zakon o tržištu kapitala i Zakon o preuzimanju d.d. s praktičnog aspekta i time olakšati daljnju primjenu zakona uvrštenim društvima.