Tečaj
12 Ožu

Zaštita prijavitelja nepravilnosti

Olakšati društvima s najmanje pedeset zaposlenih uspostavu i razvoj unutarnjih postupaka prijavljivanja nepravilnosti. Poticati razvoj dobrih praksi unutar trgovačkih društava raznih djelatnosti.

10 Ožu

Poslovi usklađenosti u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu

NOVI TERMIN – radi velikog interesa za ovaj seminar u veljači, organiziran je novi termin s istim programom u ožujku! S ciljem pripreme funkcije usklađenosti u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu, seminar obrađuje osnovna načela, program usklađenosti te ključne poslove. Uz regulatorni okvir, obrađuju se i primjeri dobre prakse. Seminar je interaktivnog tipa te polaznici koji žele mogu jačati znanje sudjelovanjem u vježbama i kvizovima.

27 Vel

Poslovi usklađenosti u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu

S ciljem pripreme funkcije usklađenosti u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu, seminar obrađuje osnovna načela, program usklađenosti te ključne poslove. Interaktivnog je tipa, i uz predavanja znanja se utvrđuju kroz vježbe i kviz. Uz regulatorni okvir, obrađuju se i primjeri dobre prakse.

Tečaj
26 Vel

Računovodstvo najmova – implementacija MSFI 16

Cilj edukacije je razumjeti zahtjeve standarda i savladati praktične izazove implementacije MSFI-a 16 kod korisnika najmova i davatelja najmova s naglaskom na brojnim primjerima iz poslovne prakse i primjerima IASB-a.

Tečaj
25 Vel

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u financijskom sektoru

Cilj je obraditi aktualni zakonodavni okvir i zadnje promjene te dati primjere iz prakse kako bi se potaknula kvalitetna primjena propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma od strane obveznika.

20 Vel

Upravljanje strateškim i operativnim rizicima

Uz nesigurnost i nepredvidivost tržišta, i pitanja: ‘gdje želimo biti sutra, i kako to ostvariti’, neizbježni su rizici pogrešne prosudbe i odluka na strateškoj i operativnoj razini. Stoga se seminar bavi postupcima pri upravljanju rizicima, analizama i procjenama, usmjerenim postavljanju pobjedničke strategije kojom se organizacije prilagođavaju potrebama svih dionika.

19 Vel

Nefinancijsko izvještavanje u strategiji i praksi

S ciljem lakše implementacije i praćenja nefinancijskog izvještavanja, ova edukacija obuhvaća sve značajne aspekte tog izvještavanja, od okvira i važnosti u poslovanju do dobre prakse.

Osnove procjene vrijednosti trgovačkih društava

Seminar se može pohađati samostalno ili se može nastaviti s drugim danom edukacije na temu procjene vrijednosti trgovačkog društva. Prvi dan (18.02.) obrađuje osnove procjene, vrste potrebnih analiza, relativne metode procjene. Drugi dan (25.03.) obrađivat će diskontiranje, buduće novčane tokove, apsolutne metode procjene, a nakon pohađanja prvog seminara, drugi se pohađa uz 10% popusta.

Tečaj
30 Sij

Upravljanje tržišnim rizicima

Obrađuju se valutni, kamatni i robni rizici. Uz karakteristike rizika te valutnih i kamatnih tržišta, obuhvaćeni su instrumenti zaštite kako bi se omogućilo unaprjeđenje upravljanja rizicima.

Tečaj
10 Pro

Upravljanje tržišnim rizicima s fokusom na cjenovne rizike kod investiranja

Uz osvrt na ključne pojmove u upravljanju tržišnim rizicima, fokusirati se na VaR model i cjenovne rizike ulaganja u vrijednosne papire. Time se omogućuje polaznicima znanje za uspješnije poslovanje primjenom metoda upravljanja tržišnim rizicima ulaganja u vrijednosne papir

04 Pro

Osnovni pokazatelji u investicijskoj analizi

Obraditi i analizirati ključne pojmove u investicijskoj analizi. Tek poznavanjem i analizom pojmova investicijske analize postavlja se okvir za donošenje dobre investicijske odluke, i za praćenje daljnje uspješnosti investicije.

Tečaj
02 Pro

Primjena Zakona o tržištu kapitala i Zakona o preuzimanju d.d.

Program obuhvaća Zakon o tržištu kapitala i Zakon o preuzimanju d.d., koji se diskutiraju s praktičnog aspekta. Cilj je uvrštenim društvima olakšati primjenu navedenih zakona.

ZSE L1 certifikat – NOVO!

Za obavljanje određenih poslova u financijskoj industriji potrebno je ispunjavati uvjete propisane Zakonom o tržištu kapitala (NN 65/18), ESMA Smjernicama za procjenu znanja i stručnosti...

21 Stu

Odnosi s investitorima u praksi

Obrađuju se ključni segmenti i pitanja vezana uz odnose s investitorima. Uz koncept odnosa s investitorima, naglasak edukacije je na praksi koja se obrađuje uz brojne primjere s domaćeg i inozemnih tržišta kapitala.

Tečaj
19 Stu

Aktualnosti u internoj reviziji

Cilj ovog specijalističkog seminara je upoznati polaznike s praktičnim aspektima primjene aktualnih promjena i zahtjeva za svakodnevni rad i djelovanje funkcije interne revizije u praksi.

Tečaj
14 Stu

Odgovornost uprava, upravnih i nadzornih odbora

Uvažavajući osjetljivost odgovornosti članova uprava, upravnih i nadzornih odbora, opsežnost i važnost zakonskih propisa koji tu odgovornost pokrivaju, te izazovne tržišne okolnosti, program obuhvaća srž raznovrsnih propisa i prakse, i preporuke za uspješnu primjenu propisa.

Tečaj
07 Stu

Korporativne akcije

Detaljnije upoznati i prodiskutirati jednostavne i složene korporativne akcije i njihovu primjenu kako bi se mogle donositi kvalitetne investicijske odluke ili uspješno provoditi poslovanje odnosa s investitorima

Tečaj
29 Lis

Equity Crowdfunding

Približavanjem pojmova i postupaka vezanih za ‘Equity Crowdfunding’, potencijalnim investitorima olakšati pristup (n)ovom obliku investiranja. S druge strane, zainteresiranim društvima za prikupljanje kapitala prikazati mogućnosti financiranja koje ‘Equity Crowdfunding’ pruža.

Tečaj
22 Lis

Kako koristiti financijske izvještaje u investiranju i odnosima s investitorima

Obrađuju se temeljni financijski izvještaji i pokazatelji, i tumače se s aspekta odluke o investiranju u pojedino trgovačko društvo. Pritom se nastoje razumjeti i različiti stilovi investiranja.

18 Lis

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u financijskom sektoru

Cilj je upoznavanje s novim zakonodavnim okvirom i zadnjim promjenama, uz primjere iz prakse, kako bi se kontinuirano unapređivala kvalitetna primjena propisa