Institucionalna suradnja

Institucije, strukovna udruženja i drugi pravni subjekti s kojima je do sada ostvarena suradnja:

ACI – Hrvatsko financijsko tržišno udruženje

www.forexcroatia.hr

Agencija za odgoj i obrazovanje pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta

www.azoo.hr

Edward Bernays Visoka škola

www.bernays.hr

Hrvatska gospodarska komora

www.hgk.hr

Hrvatski institut internih revizora

www.hiir.hr

Hrvatska revizorska komora

www.revizorska-komora.hr

Hrvatska udruga korporativnih rizničara

www.treasury.hr

Hrvatska udruga kreditnih unija

www.hukreditneunije.hr

Hrvatska udruga poslodavaca

www.hup.hr

Hrvatska udruga za tehničku analizu

www.huta-ctaa.hr

Montenegro berza AD Podgorica

www.mnse.me

Ministarstvo financija RH

www.mfin.hr

Narodne novine

www.nn.hr

Poslovno učiliste Experta

www.experta.hr

Pravosudna Akademija

www.pak.hr

Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskim osiguravajućim društvima

www.mirovinskifondovi.hr

Udruga korporativnih pravnika

www.udruga-korporativnih-pravnika.hr

Visoka škola za financije i pravo Effectus

www.effectus-uciliste.com

Studentska udruženja

Ekonomska klinika

www.ekonomska-klinika.hr

e-student

www.estudent.hr

Financijski klub

www.finance.hr

Financijski impuls

www.financijskiimpuls.org