Prijavnica

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u financijskom sektoru
Datum održavanja: 12.02.2019
Satnica: 09:15 - 15:45 (uz registraciju 08:50-09:15)
Cijena: 990 kn + PDV

Prijave za ovaj tečaj su zatvorene.