Predavač: Kir Marcela, Hrvatska narodna banka
Datum: 06.06.2018
Satnica: 09:30 - 15:00 (uz registraciju 09:15-09:30)
Cijena: 990 kn + PDV (uključuje materijale, uvjerenje o pohađanju tečaja, ručak i piće u stankama)
Popusti: 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva
20 % popusta studentima i nezaposlenima
Lokacija: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
Kontakt podatci: Telefon: 01/4686 - 811
E-mail: akademija@zse.hr
Tečaj

 

 • Najvažnije odredbe Zakona s osvrtom na očekivane novine
 • Propisi nadzornih tijela o procjeni rizika
 • Praktična primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

 

Cilj tečaja

 

Cilj tečaja je kvalitetna primjena propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Naglasit će se najvažnije odredbe Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji je na snazi od siječnja 2018. u hrvatskom zakonodavstvu te navesti nove odredbe koje donosi usvojena 5. Direktiva iz ovog područja. Nastavlja se potreba za ažurnom nacionalnom procjenom rizika, imajući u vidu rizike koje nam nosi okruženje kao i one koje utvrdi Europska Komisija, značajne za cijeli europski prostor. Smjernice za procjenu pojačanog ili pojednostavljenog rizika donijete od europskih nadzornih tijela pretočene su u naše propise, koji su na snazi od srpnja ove godine. U obavljanju financijskih transakcija važno je razumjeti na što sve treba paziti kod otvaranja računa te je daljnje poslovanje povezano s Uredbom (EU) 2015/847 o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava. Za ispravno postupanje s nepotpunim nalozima treba primijeniti odredbe nove Odluke koja to uređuje.

Program tečaja usmjeren je na širi aspekt sagledavanja novina u propisima iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, koje se prožimaju u operativnim dnevnim poslovima.

 

Kome je tečaj namijenjen

Tečaj je namijenjen osobama koje su zadužene s motrišta sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma provoditi propisane mjere i postupke te razumjeti širi kontekst. Naravno, tečaj je namijenjen i svima drugima koji žele proširiti svoje znanje i povezivati ga s područjima svoje ekspertize.

 

Program

 

 • Naglasci iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, s osvrtom na 5. Direktivu
  • definicije i obveznici
  • stvarni vlasnici i registar
  • obveze i mjere obveznika
  • obavješćivanje Ureda za SPN
  • zaštita i čuvanje podataka

 

 • Identifikacija stranke – pravne i fizičke osobe
  • vlasnik, opunomoćenik, zastupnik – dokumentacija i postupci
  • specifične stranke – azilanti
  • nove tehnologije

 

 • Pojednostavljena i pojačana dubinska analiza i čimbenici rizika za kreditne i financijske institucije
  • metodologija i čimbenici rizika
  • pojednostavljena dubinska analiza stranke
  • pojačana dubinska analiza stranke i situacije povećanog rizika
  • procjena rizika – praćenje i ažuriranje

 

 • Informacije koje su priložene prijenosu novčanih sredstava
  • minimum podataka za platitelja i primatelja unutar i izvan EU
  • postupci kod nepotpunih podataka
  • čuvanje i zaštita informacija, podataka i evidencija

 

 • Prijenos gotovine preko granica Zajednice
  • što je gotovina
  • kako se prijavljuje prijenos
  • koje se novine očekuju

 

 • Nacionalna i nadnacionalna procjena rizika
  • manjkavosti nacionalnog sustava
  • prepoznati rizici na zajedničkom tržištu Europe
  • preporuke Moneyval-a

 

 • Primjeri pranja novca i financiranja terorizma