Predavač: Bilić Ivan, Bilić Ivan, direktor revizije, Mazars Cinotti
Datum: 05.06.2018
Satnica: 09:30 - 13:00 (uz registraciju 09:10-09:30)
Cijena: 500 kn + PDV (uključuje materijale, piće u stankama)
Popusti: 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva
20 % popusta studentima i nezaposlenima
Lokacija: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
Kontakt podatci: Telefon: 01/4686 - 811
E-mail: akademija@zse.hr
 • MSFI 9 uvodno
 • klasifikacija i mjerenje
 • umanjenje vrijednosti
 • računovodstvo zaštite
 • MSFI 9 i objave u financijskim izvještajima

 

Cilj

Cilj programa je približiti novitete i zahtjeve MSFI 9, na praktičnim primjerima pokazati očekivane utjecaje na nebankovne financijske subjekte i trgovačka društva raznih djelatnosti koja imaju u bilanci financijsku imovinu.

 

Ciljna skupina

Računovodstva nebankovnih financijskih subjekata u pripremi za primjenu MSFI 9. Računovodstva trgovačkih društava koja se još upoznaju s MSFI 9, a koja u svom portfelju imaju financijsku imovinu – kao što su potraživanja od kupaca. Program nije namijenjen velikim financijskim društvima koja su u poodmakloj fazi implementacije MSFI 9, ali je srednjim i manjim društvima koji još trebaju započeti sa implementacijom.

 

Program

 • MSFI 9 uvod
  • Razlozi za uvođenje MSFI 9
  • MRS 39 – sličnosti i razlike
  • Izazovi implementacije

 

 • Klasifikacija i mjerenje
  • MRS 39 – klasifikacija i mjerenje
  • MSFI 9 – klasifikacija i mjerenje
  • Kriteriji ugovorenih novčanih tokova
  • Novi poslovni modeli i indikatori

 

 • Umanjenje vrijednosti
  • Umanjenje vrijednosti pod MRS 39
  • Novi model umanjenja vrijednosti
  • Očekivani efekti novog modela umanjenja vrijednosti
  • Ključni utjecaji na trgovačka društva – s primjerima
  • Ključni utjecaji na nebankovne financijske subjekte, s primjerima

 

 • Računovodstvo zaštite
  • Uvod u računovodstvo zaštite
  • Uloga računovodstva zaštite u poslovanju

 

 • MSFI 9 i objave u financijskim izvještajima
  • MSFI 9, utjecaji na MSFI 7
  • Primjeri računovodstvenih politika i objava