Fundamentalna analiza

Tečaj
15.11.2012.
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
09:00 - 16:00 (uz registraciju 08:45-09:00)

Detalji

 • Početak: 15.11.2012.
 • Cijena: 950 kn + PDV
 • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva - 20 % popusta studentima i nezaposlenima
 • Predavač: Milić Silvana
 • Kakvo je kretanje prihoda društva koje analiziram?
 • Je li društvo profitabilno?
 • Kako je društvo pozicionirano u odnosu na svoje konkurente? Je li dovoljno snažno, fleksibilno?
 • Je li društvo u mogućnosti otplatiti svoj dug?
 • Je li vrijednosni papir društva koje analiziramo dobro ulaganje?

O tečaju

Tečaj pruža uvod u pojmove i tehnike koje određuju vrijednost društava. Daje osnovu za razumjevanje i provođenje fundamentalne analize. Naglasak se stavlja na parametre koji određuju poslovanje i buduće izglede poslovanja kroz analizu kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja o društvu, sektoru i gospodarstvu kao cjelini.


Cilj

Cilj ovog tečaja je determiniranje pokazatelja koji predstavljaju osnovu za razumijevanje i provedbu fundamentalne analize. Tečaj prikazuje koje pokazatelje je važno primijeniti u vrednovanju društava


Metodologija

Predavačica s višegodišnjim iskustvom koristeći metode interaktivnog predavanja prenijet će polaznicima osnovna znanja potrebna za procjenu društava.


Kome je tečaj namijenjen

Ulagateljima, sudionicima tržišta kapitala i ostalima koji su zainteresirani doznati koje sve pokazatelje poslovanja trebaju poznavati i koristiti u procjeni društava. Namijenjen je prvenstveno onima koji razumiju osnovne ekonomske pojmove, no žele više naučiti o čimbenicima koji određuju vrijednost društva.


Program

 • Uvod u fundamentalnu analizu
  • Kvantitativni i kvalitativni čimbenici
  • Koncept intristične vrijednosti
  • Kritika fundamentalne analize
 • Kvalitativni čimbenici - društvo
  • Poslovanje, poslovni model
  • Konkurentska prednost
  • Menadžment (transparentnost, komentari poslovanja, vlasnička struktura i „insajdersko“ trgovanje)
  • Korporativno upravljanje
 • Kvalitativni čimbenici – sektor
  • Klijenti
  • Tržišni udio
  • „Životni ciklus“ sektora
  • Konkurencija
  • Regulatorni okviri
 • Osnovni pojmovi pri razumijevanju financijskih izvještaja
  • Bilanca
  • Račun dobiti i gubitka
  • Izvještaj o novčanom toku
  • Ostali važni izvještaji vezani uz Financijske izvještaje (Komentari Uprave; Revizorski izvještaji; Bilješke uz financijske izvještaje)
 • Uvod u valuaciju