Uvod u funkciju usklađenosti

Funkcija praćenja usklađenosti u bankama

 • primjeri banaka

 

Cilj

Uz višestruku odgovornost funkcije usklađenosti, važno je jasno utvrditi što sve čini uspješnim poslove usklađenosti, te kako dobru praksu razvijati i dalje. Praksa se obrađuje na vrijednim primjerima više banaka.

 

Ciljna skupina

Zaposleni na poslovima usklađenosti, te ostali stručnjaci koji surađuju s poslovima usklađenosti, poput internih revizora, stručnjaka za rizike, pravne službe, ureda Uprave i drugih, kao i polaznici drugih područja zainteresirani za jačanje znanja o poslovima usklađenosti.

 

Program

 • Uvod u funkciju praćenja usklađenosti
  • Kako je sve počelo
  • Usklađenost vs etika
  • Kontrolna funkcija vs Funkcija podrške
  • Organizacija
  • Temeljni zadaci
  • Svi smo mi ‘compliance’
  • Ton s vrha

 

 • Funkcija praćenja usklađenosti u bankama
  • Regulatorni okvir
  • Osobe zadužene za praćenje usklađenosti
  • Organizacijski zahtjevi
  • Odnosi s drugim organizacijskim jedinicima
  • Tri linije obrane
  • Primjeri iz prakse
  • Praktični dio

 

 • Funkcija usklađenosti na primjeru banke
  • Organizacija funkcije usklađenosti u PBZ-u
  • Regulatorna usklađenost i kako pratiti sve relevantne zakone
  • Metodologija procjene rizika usklađenosti i izrada plana rada
  • Suradnja s ostalim kontrolnim funkcijama
  • Kako osigurati adekvatne kontrole i koncipirati izvješćivanje
  • Zašto je važna edukacija zaposlenika