Stručno usavršavanje ovlaštenih revizora

Ministarstvo financija dalo je suglasnost Zagrebačkoj burzi na Godišnji plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2020. godinu.

Seminari koji su tematikom ušli u Godišnji plan, i na koje ovlašteni revizori ostvaruju po pet bodova sudjelovanjem na edukaciji Akademije Zagrebačke burze:

Za dodatne informacije, na raspolaganju smo na akademija@zse.hr; 01/4686-811.