Stručno usavršavanje ovlaštenih revizora

Ministarstvo financija dalo je suglasnost Zagrebačkoj burzi na Godišnji plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2020. godinu.

Seminari koji su tematikom ušli u Godišnji plan, i na koje ovlašteni revizori ostvaruju po pet bodova sudjelovanjem na edukaciji Akademije Zagrebačke burze:

Siječanj

Osnove tržišta kapitala 28.01.2021.

Veljača

Novosti u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma – 18.02.

Računovodstvo najmova – MSFI 16 – 24.02.

Upravljanje tržišnim rizicima s fokusom na cjenovne rizike kod investiranja – 25.02.

Ožujak

Kako kreirati investicijski plan i upravljati svojim portfeljem – 16.03.

Kako koristiti financijske izvještaje u investiranju i odnosima s invetitorima – 18.03.

Odgovornost uprava, upravnih i nadzornih odbora – 25.03.

Travanj

Korporativne akcije – 15.04.

Osnove tržišta kapitala – 23.04.

Svibanj

Primjena Zakona o tržištu kapitala i Zakona o preuzimanju d.d. – 20.05.

Lipanj

Osnovni pokazatelji u investicijskoj analizi – 16.06.

Za dodatne informacije, na raspolaganju smo na akademija@zse.hr; 01/4686-811.