ZSE L1 Certifikat

LOKACIJA: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22, Zagreb

 • Vrhunski predavači, 30 sati edukacije.
 • Navedena kvalifikacija priznaje se i kod polaganja ispita više razine u organizaciji Hanfe.
 • Prvi izlazak na ispit uključen u cijenu edukacije.
 • Uvjerenje o pohađanju edukacije.
 • Certifikat Zagrebačke burze d.d. nakon uspješno položenog ispita.
 • Edukativni materijali u elektroničkom obliku (prezentacije, edukativni priručnik).
 • Ručak i osvježenje u stankama.

*Cijena ne uključuje PDV.

Prijave i dodatne informacije: edukacije@zse.hr

Za obavljanje određenih poslova u financijskoj industriji potrebno je ispunjavati uvjete propisane Zakonom o tržištu kapitala (NN 65/18), ESMA Smjernicama za procjenu znanja i stručnosti te Pravilnikom o kvalifikacijama i kadrovskim uvjetima za obavljanje investicijskih usluga Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) (NN 83/18).

Osobe koje obavljaju takve poslove moraju imati odgovarajuće znanje i stručnost primjerene pojedinoj relevantnoj funkciji, regulatornim zahtjevima i pravilima poslovne etike koja se na tu funkciju odnose te navedene kompetencije i stručnost stjecati i održavati sustavno kroz radno iskustvo i obuku.

Jedan od takvih poslova, odnosno funkcija jest i informiranje o investicijskim proizvodima i uslugama te nuđenje takvih usluga i proizvoda klijentima.

Akademija Zagrebačke burze provodi edukaciju i ispit za informiranje o investicijskim proizvodima i uslugama, sukladno odobrenju Hanfe.

Hanfa na svojim internetskim stranicama objavljuje popis priznatih kvalifikacija za relevantne funkcije odnosno poslove za obavljanje kojih su Pravilnikom propisani minimalni zahtjevi vezani za primjerenu razinu znanja i stručnosti.

Navedena edukacija za informiranje o investicijskim proizvodima i uslugama koju provodi Akademija Zagrebačke burze u popisu Hanfe nosi naziv “ZSE L1 CERTIFIKAT”.

ŠTO OBUHVAĆA PROGRAM ZSE L1 CERTIFIKATA?

Program ove edukacije i pripadajućeg ispita obuhvaća:

 • osnove funkcioniranja financijskih tržišta te financijskih i investicijskih proizvoda i usluga
 • osnovne financijske pojmove, etičke standarde i osnove sprječavanja pranja novca.

KOME JE NAMIJENJEN PROGRAM ZSE L1 CERTIFIKATA?

 • polaznicima koji započinju karijeru u financijskoj industriji
 • polaznicima koji se u svom poslu susreću s investicijskim uslugama i proizvodima o kojima razgovaraju ili koje nude klijentima, a nisu specijalizirani za pružanje investicijskih usluga
 • svima kojima su potrebna znanja vezana uz funkcioniranje financijskih tržišta te znanja o financijskim i investicijskim proizvodima i uslugama.

Polaznik koji nakon edukacije uspješno položi pripadajući ispit imat će primjerenu kvalifikaciju za obavljanje investicijskih poslova koji podrazumijevaju informiranje klijenata i potencijalnih klijenata o investicijskim proizvodima i uslugama na vlastitu inicijativu ili na inicijativu klijenta, a koja je potrebna za sudjelovanje u distribucijskim mrežama proizvoda kao što je, primjerice, prodaja udjela u investicijskim fondovima.