Menadžer za odnose s investitorima

Program za odnose s investitorima posve je nov i originalan program na hrvatskom edukativnom tržištu za kojim će u bliskoj budućnosti nesumnjivo vladati poseban interes, a slični ili istovjetni programi već duže godina prisutni su u razvijenim ekonomijama. Program polazniku pruža potrebna znanja i vještine u svim područjima poslova odnosa s investitorima: od koncepta odnosa s investitorima, preko pravne regulative, funkcioniranja tržišta kapitala, financijskog izvješćivanja i vrednovanja, do komunikacije s investitorima te primjene dobrih praksi i načela.

S obzirom na standarde transparentnosti na razvijenim tržištima kapitala, kroz čiju primjenu investitori prate i transparentnost društava na hrvatskom tržištu kapitala, jasno je koliki je značaj razvijanja znanja domaćih stručnjaka za odnose s investitorima. Poduzeća koja promišljaju dugoročno morat će investitore promatrati kao strateške partnere i ulagati u odnos s njima jer to je jedini način za opstanak na sve konkurentnijem i zahtjevnijem tržištu, a poglavito je važno za revitalizaciju aktualne hrvatske gospodarske zbilje.

Preuzmite brošuru

Kome je program namijenjen

Program je namijenjen zaposlenicima na poslovima odnosa s investitorima, stručnjacima iz drugih područja, kao i ostalima zainteresiranima za usavršavanje znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova odnosa s investitorima. Preduvjet za upis programa je viša/visoka stručna sprema ili radno iskustvo za poslovima odnosa s investitorima.

 

Kad polaznici apsolviraju program bit će osposobljeni:

  • planirati prioritete poslova odnosa s investitorima i koordinirati ih s drugim odjelima u redovnom poslovanju i u kriznim situacijama kako bi ispunili obveze društva i pružili potrebne informacije investicijskoj javnosti
  • argumentirano komunicirati s investitorima koristeći znanja o pravnoj regulativi tržišta kapitala kao i znanja o financijskim tržištima
  • ovladati iščitavanjem financijskih izvješća i pokazatelja kao i pokazatelja investicijske analize
  • stručno pripremati prezentacije i prezentirati ih investicijskoj javnosti
  • stručno pripremati pisane objave i izvješća namjenjena investicijskoj javnosti
  • ovladati znanjima potrebnim za sudjelovanje u složenim projektima poput preuzimanja dioničkog društva, povećanja ili smanjenja temeljnog kapitala, kao i u isplati dividende i drugim korporativnim akcijama, te o istima argumentirano komunicirati s investitorima
  • ovladati naprednim komunikacijskim vještinama, od kriznog komuniciranja s investicijskom javnošću do pripreme za napredne oblike komunikacije putem interneta
  • doprinositi održivom poslovanju i ugledu poduzeća poštujući stadarde i načela društveno odgovornog poslovanja i poslovne etike

 

Nastavne cjeline i predavači

prof.dr.sc. Boris Vujčićdr.sc. Domagoj Hruška, Erika Kašpar, Ivan Kolar
Odnosi s ulagateljima i korporativno upravljanje, 20 sati

Tomislav Gračan, Andreja Hašček, Dražen Lančić
Zakonska regulativa tržišta kapitala, 15 sati

Patricia Bakšaj, Dražen Lančić, Ivan Sobin
Institucionalna regulativa tržišta kapitala, 9 sati

Ivana Gažić, MBA, Libor Weiser, Zdeslav Šantić
Tržište kapitala, 13 sati

Andrej Tödtling
Korporativne akcije tržišta kapitala, 12 sati

mr. sc. Andreja Švigir, mr.sc. Marina Puljiz
Financijsko izvješćivanje i revizija, 22 sata

Irena Weber, Slaven Bošnjak
Temelji investicijske analize, 18 sati

mr.sc. Aleksandra Kolarić, mr. sc. Damir Jugo
Odnosi s javnošću i PR alati, 20 sati

dr. Hrvoje Kenfelj
Utjecajno komuniciranje, 24 sata

doc.dr.sc. Mislav Ante Omazić, prof.dr.sc. Jakov Mamić
Društvena odgovornost poduzeća i etika

 

Program se provodi u suradnji s Poslovnim učilištem Experta

Zvanje po uspješnom diplomiranju: Menadžer za odnose s investitorima

Broj sati nastave: 150 sata

Predviđen početak nastave; jesen 2014.

Predviđen završetak nastave: proljeće 2015.

Nastava se održava jednom ili dva puta tjedno, a predviđeno trajanje je od 17 do 21 sat, uz mogućnost dužeg trajanja. Konačna dinamika nastave utvrđuje se prema mogućnosti dolaska većine polaznika. Nastava se održava u prostorijama Zagrebačke burze (Zagreb, Ivana Lučića 2a) i Poslovnog učilišta Experta (Zagreb, Kneza Mislava 14).

Uvjeti za upis: viša/visoka stručna sprema odnosno odgovarajući stupanj obrazovanja po Bolonji, ili radno iskustvo u odnosima s investitorima

Cijena: 22.000,00 kn
Mogućnost otplate: 10 rata

Nakon individualnog razgovora, polaznici pri upisu prilažu sljedeće dokumente: svjedodžbu o završenoj srednjoj ili višoj/visokoj školi, domovnicu, presliku osobne iskaznice, fotografiju i životopis.

Zvanje se po uspješnom diplomiranju upisuje u elektronsku radnu knjižicu.

Razgovor s budućim polaznicima u Experti se obavlja svakog radnog dana od 09.00 do 20.00 sati i subotom od 09.00 do 13.00 sati. Razgovor s burzovnom Akademijom obavi se u terminu koji se prethodno dogovori.

Sve informacije mogu se dobiti na telefone Akademije 01 468 6811 ili 098 267 112 i Učilišta Experta 01 4618 444 ili 091 2310 961.

Upisi se vrše i putem on-line prijave.