Prijavnica

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u financijskom sektoru
Datum održavanja: 18.10.2019
Satnica: 09:15 - 15:45 (uz registraciju 09:15-09:30)
Cijena: 990 kn + PDV

Prijave za ovaj tečaj su zatvorene.