Prijavnica

Poslovi skrbništva i depozitara
Datum održavanja: 28.03.2019
Satnica: 09:30 - 15:00 (uz registraciju 09:15-09:30)
Cijena: 990 kn + PDV

Prijave za ovaj tečaj su zatvorene.