Prijavnica

Primjena Zakona o tržištu kapitala i Zakona o preuzimanju d.d.
Datum održavanja: 18.02.2019
Satnica: 09:00 - 16:00 (uz registraciju 09:15-09:30)
Cijena: 990 kn + PDVOsnovni podaci

Ime

Prezime

Zanimanje

 

Podaci za slanje računa

Naziv ili naziv tvrtke

Adresa

Poštanski broj

Mjesto

OIB

Podaci za kontakt

Ime

Prezime

Telefon

Mobitel

Fax

E-mail

 

Podaci prikupljeni putem gornjeg obrasca smatraju se osobnim podacima i podliježu zaštiti propisanoj Uredbom (EU) 2016/679 EU Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 48/2018).

Navedeni podaci će se koristiti u svrhu ostvarivanja prava, koja uključuju, ali nisu ograničena na sudjelovanje na prijavljenom tečaju, eventualno ostvarivanje prava na popust na naknade sukladno Odluci o naknadama za edukativne usluge Akademije Zagrebačke burze d.d. (dalje: Akademija) dostupnoj na www.akademijazse.hr i slično i ispunjavanja obveza (dostavljanje predračuna i računa ) po osnovi prijave na predmetni tečaj Akademije.

Predračun će biti dostavljen na adresu e-pošte navedenu u prijavnom obrascu.

Otkazni uvjeti

  • U slučaju otkaza prijave na tečaj zaprimljene u pisanom obliku do uključivo 10 (deset) dana prije dana održavanja tečaja, Burza će izvršiti povrat 80% uplaćenog iznosa.
  • U slučaju otkaza prijave na tečaj zaprimljene u pisanom obliku do uključivo 4 (četiri) dana prije dana održavanja tečaja, Burza neće vršiti povrat uplaćenog iznosa.
  • U slučaju nedolaska polaznika na tečaj, uplaćeni se iznos ne vraća.
  • Ako Burza otkaže tečaj, polaznik ima pravo na povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa.

Zagrebačka burza d.d. kao voditelj obrade osobnih podataka prikuplja i obrađuje Vaše podatke u točno određene i posebne svrhe, od kojih je jedna i sudjelovanje na tečajevima Akademije.

Upoznat/a sam s pravom da u svakom trenutku od Zagrebačke burze d.d. mogu zatražiti pristup osobnim podacima, ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade, te pravo na prenosivost podataka dostavljanjem zahtjeva (čiji je obrazac objavljen na internetskoj stranici Burze www.zse.hr) na e-mail adresu zastita_podataka@zse.hr. Informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka od strane Burze dostupne su i u Politici privatnosti Zagrebačke burze d.d. dostupnoj na web stranici Burze www.zse.hr.

Prijavom potvrđujete da su podaci navedeni u gornjem prijavnom obrascu istiniti i točni, da ste upoznati sa svrhom njihova prikupljanja i obrade kao i s ovdje navedenim otkaznim uvjetima te da ste upoznati s Politikom privatnosti Zagrebačke burze d.d. koja je u svakom trenutku dostupna na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d.

Zagrebačka burza d.d. obrađuje osobne podatke u skladu sa primjenjivim propisima. Zagrebačka burza d.d. primjenjuje odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi Vaši osobni podaci bili sigurni i zaštićeni od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Zagrebačka burza d.d. štiti Vašu privatnost i čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka prikupljenih u skladu s ovim obrascem. Zagrebačka burza d.d. neće Vaše osobne podatke prosljeđivati niti razmjenjivati s trećim osobama, niti koristiti u bilo koju drugu svrhu izuzev u svrhu navedenu u ovom obrascu.