Prijavnica

Primjena Zakona o tržištu kapitala i Zakona o preuzimanju d.d.
Datum održavanja: 18.02.2019
Satnica: 09:00 - 16:00 (uz registraciju 09:15-09:30)
Cijena: 990 kn + PDV

Prijave za ovaj tečaj su zatvorene.