Prijavnica

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u financijskom sektoru
Datum održavanja: 23.10.2018
Satnica: 09:30 - 15:00 (uz registraciju 09:15-09:30)
Cijena: 990 kn + PDV

Prijave za ovaj tečaj su zatvorene.