Prijavnica

Primjena Zakona o tržištu kapitala i Zakona o preuzimanju d.d.
Datum održavanja: 13.11.2018
Satnica: 09:15 - 16:00 (uz registraciju 08:45-09:15)
Cijena: 990 kn + PDV

Prijave za ovaj tečaj su zatvorene.