Prijavnica

Utjecaj makroekonomskih kretanja na tržište kapitala
Datum održavanja: 25.05.2018
Satnica: 09:15 - 15:50 (uz registraciju 09:00-09:15)
Cijena: 990 kn + PDVOsnovni podaci

Ime

Prezime

Zanimanje

 

Podaci za slanje računa

Naziv ili naziv tvrtke

Adresa

Poštanski broj

Mjesto

OIB

Podaci za kontakt

Ime

Prezime

Telefon

Mobitel

Fax

E-mail

 

Podaci prikupljeni putem gornjeg obrasca smatraju se osobnim podacima i podliježu zaštiti propisanoj važećim propisima Republike Hrvatske. Navedeni podaci će se koristiti u svrhu ostvarivanja prava i ispunjavanja obveza po osnovi prijave na predmetni tečaj Akademije Zagrebačke burze d.d.

Prijavom potvrđujete da su podaci navedeni u gornjem obrascu istiniti i točni te da ste upoznati sa svrhom njihova prikupljanja i obrade.

Otkazni uvjeti

  • U slučaju otkaza prijave na tečaj zaprimljene u pisanom obliku do uključivo 10 (deset) dana prije dana održavanja tečaja, Burza će izvršiti povrat 80% uplaćenog iznosa.
  • U slučaju otkaza prijave na tečaj zaprimljene u pisanom obliku do uključivo 4 (četiri) dana prije dana održavanja tečaja, Burza neće vršiti povrat uplaćenog iznosa.
  • U slučaju nedolaska polaznika na tečaj, uplaćeni se iznos ne vraća.
  • Ako Burza otkaže tečaj, polaznik ima pravo na povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa.

Ukoliko želite, u nastavku možete dati i privolu da se gore dani osobni podaci koriste u svrhu informiranja o sadržajnim i servisnim novostima koje Akademija pruža putem internetskih stranica.

Danu privolu možete uskratiti u svakom trenutku dostavljanjem odgovarajuće obavijesti putem web obrasca.

Predračun će biti dostavljen na adresu e-pošte navedenu u prijavnom obrascu.

Raspored