Osnove korporativnog upravljanja

NOVI program: Osnove korporativnog upravljanja

online


Okruženje u kojem djeluju poslovni subjekti sve je izazovnije. Tim je važnije uspostavljanje zdrave korporativne kulture i ravnoteže između potrebe društva za konkurentnošću, rastom i razvojem te interesa svih dionika.

Dobro korporativno upravljanje puno je više od formalnog slijeđenja zakona i propisa.

Ono znači:
– održivo poslovanje u skladu s dobrim praksama
– minimiziranje rizika
– učinkovite procese odlučivanja
– transparentan protok informacija
– zaštitu prava dioničara
– jasno podijeljene uloge između upravljačkih tijela
– i još puno više.

To od svih sudionika poslovnog procesa – uključujući dioničare, upravljačke i nadzorne strukture, pa i druge dionike – zahtijeva kreiranje okruženja koje potiče izvrsnost i najviše etičke standarde poslovanja.

Kome je program namijenjen?

Program mogu pohađati predstavnici menadžmenta te zaposlenici na poslovima: podrške vodstvu i odborima, na pripremi financijskih ili nefinancijskih izvještaja, u internoj reviziji, kontroli, na upravljanju rizicima, te ostali zainteresirani za jačanje korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima.

Namijenjen svim trgovačkim društvima, od uvrštenih društava, preko društava u većinskom državnom vlasništvu, do ostalih društava gdje se razvija korporativno upravljanje.

Što će polaznici naučiti?

Program pruža znanja s organizacijskog i financijskog aspekta te vezano uz upravljanje rizicima, uz internu reviziju i kontrolu.

Praktična znanja primjenjiva su bez obzira na djelatnost društava. Naglasak programa je na dobrim praksama uz primjere iz raznih vrsta organizacija.

Program se pohađa samo kao cjeloviti paket koji čine četiri seminara, čime se osigurava jačanje znanja iz raznih aspekata.

Uz objavljene datume prvog ciklusa u 2022., uskoro slijede datumi sljedećeg ciklusa u 2023.

Program po danima:

2023.Korporativno upravljanje – organizacijski i pravni aspekt

2023.Analiza financijskih izvještaja kao podloga za dobro poslovanje

2023.Osnove upravljanja strateškim i operativnim rizicima

2023.Interna revizija i sustav internih kontrola

Za više informacija i prijavu na program kontaktirajte nas na akademija@zse.hr i 01 468 6811