Osnove dobrog upravljanja

NOVI program: Osnove dobrog upravljanja

online, od 05.10.2022. do 01.12.2022.

S ciljem daljnjeg unaprjeđenja poslovanja gradova / općina / županija, program pruža važna, praktična znanja za dobro upravljanje i poslovanje. Naglasak programa je na dobrim praksama uz primjere iz raznih vrsta organizacija.

Program je prvenstveno namjenjen predstavnicima gradova / općina / županija, odnosno: gradonačelnicima / općinskim načelnicima / županima i zamjenicima, zaposlenicima na poslovima: podrške vodstvu i odborima, na pripremi financijskih ili nefinancijskih izvještaja, u internoj reviziji te kontroli i na upravljanju rizicima. Program mogu pohađati i ostali zainteresirani za jačanje dobrog upravljanja u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Program se može pohađati samo kao cjelina od četiri dana.

Program po danima:

  • Dobro upravljanje jedinicama lokalne i područne (regionalne) uprave – organizacijski i pravni aspekt, 05.10.2022.
  • Analiza financijskih izvještaja – podloga za dobro poslovanje, 03.11.2022.
  • Osnove upravljanja strateškim i operativnim rizicima, 09.11.2022.
  • Interna revizija i sustav internih kontrola, 01.12.2022.

Za više podataka o programu i za prijave kontaktirajte nas na akademija@zse.hr i 01 468 6811.