Osnove dobrog upravljanja

NOVI program: Osnove dobrog upravljanja

(PROGRAM ZA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE I POVEZANA TRGOVAČKA DRUŠTVA)

online


Formiranje dobrih standarda upravljanja jedinicama lokalne i područne samouprave jedan je od temeljnih procesa u suvremenim političko-upravljačkim sustavima.

Osnovna načela dobrog upravljanja su:
– otvorenost,
– sudjelovanje građana,
– odgovornost,
– djelotvornost,
– usklađenost.


Kome je program namijenjen?

Program je namijenjen predstavnicima gradova/općina /županija, odnosno: gradonačelnicima/općinskim načelnicima/županima i zamjenicima, zatim zaposlenicima na poslovima: podrške vodstvu i odborima, na pripremi financijskih ili nefinancijskih izvještaja, u internoj reviziji te kontroli i na upravljanju rizicima. Program mogu pohađati i ostali zainteresirani za jačanje dobrog upravljanja u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Što će polaznici naučiti?

Temeljna načela za osiguravanje učinkovitog donošenja odluka i dobroga korporativnog upravljanja u jedinicama lokalne i područne samouprave te povezanih društava nose svoje izazove: osim osiguravanja učinkovitoga pravnog i regulatornog okvira za državna poduzeća, nužno je ostvariti kvalitetne odnose s raznim dionicima, kao i osigurati transparentnost poslovanja i odgovornost upravljačkih i nadzornih tijela.

Djelotvoran sustav korporativnog upravljanja može smanjiti neučinkovitosti i troškove te omogućiti pozitivan doprinos konkurentnosti cjelokupnoga gospodarstva neke zemlje.

Program se može pohađati samo kao cjelina od četiri dana.

Uz vidljive datume za prvu generaciju u 2022, naknadno će biti vidljivi datumi za novi ciklus programa u 2023.

Program po danima:

2023. – Analiza financijskih izvještaja kao podloga za dobro poslovanje

2023. – Osnove upravljanja strateškim i operativnim rizicima

2023. – Dobro upravljanje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave – organizacijski i pravni aspekt

2023. – Interna revizija i sustav internih kontrola

Za više podataka o programu i za prijave kontaktirajte nas na akademija@zse.hr i 01 468 6811.