ZSE L1 CERTIFIKAT

25. – 18. 11. 2019., Zagreb

Za obavljanje određenih poslova u financijskoj industriji potrebno je ispunjavati uvjete propisane Zakonom o tržištu kapitala (NN 65/18), ESMA Smjernicama za procjenu znanja i stručnosti te Pravilnikom o kvalifikacijama i kadrovskim uvjetima za obavljanje investicijskih usluga Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) (NN 83/18).

Jedan od takvih poslova, odnosno funkcija jest i informiranje o investicijskim proizvodima i uslugama te nuđenje takvih usluga i proizvoda klijentima.

Akademija Zagrebačke burze provodi edukaciju i ispit za informiranje o investicijskim proizvodima i uslugama, sukladno odobrenju Hanfe. Navedena edukacija za informiranje o investicijskim proizvodima i uslugama koju provodi Akademija Zagrebačke burze u popisu Hanfe nosi naziv “ZSE L1 CERTIFIKAT”.

Više informacija: ZSE L1 CERTIFIKAT


Objavljeno: 7.11.2019.