Novi specijalistički trodnevni program ‘Osnove upravljanja rizicima’ traje od studenog 2019. do siječnja 2020. godine. Obrađuje ključne rizike – od strateških i operativnih, preko tržišnih s fokusom na rizike ulaganja kod investiranja, do ključnih tržišnih rizika – valutnih, kamatnih i robnih rizika. Zainteresirani mogu dva modula pohađati u 2019. (Upravljanje strateškim i operativnim rizicima 29.11., Upravljanje tržišnim rizicima s fokusom na rizike kod investiranja 10.12.), a preostali modul u 2020. (Upravljanje tržišnim rizicima 30.01.2020.). Program obrađuje aktualnosti i vještine usmjerene unaprjeđenju upravljanja tržišnim rizicima.

Za daljnje upite o programu ‘Osnove upravljanja rizicima’, na raspolaganju smo na akademija@zse.hr, i na 01 468 6811.


Objavljeno: 8.05.2019.