Seminari u veljači i ožujku!

U veljači možete pohađati seminare:

Primjena Uredbe o zlouporabi tržišta – 08.02.2023.

Odnosi s investitorima u praksi – 14.02.2023.

Tehnička analiza – 15.02.2023.

Samo za Članove Burze: Osnove rada na trgovinskom sustavu Xetra – 23.02.2023.

Samo za Članove Burze: Poslovi održavatelja tržišta – 23.02.2023.

Uvod u ETF-ove – 28.02.2023.

 

A u ožujku možete pohađati seminare:

Kako koristiti financijske izvještaje u investiranju i odnosima s investitorima – 16.03.2023.

Uvod u poslove usklađenosti i usklađenost u bankama – 28.03.2023.

Odgovornost uprava, upravnih i nadzornih odbora – 30.03.2023.

Upravljanje tržišnim rizicima – 31.03.2023.

 

Seminari se održavaju online (osim seminara 23.02.2023.).

Za više podataka, kontaktirajte nas na akademija@zse.hr, i na 01 468 6811.