Seminari u veljači!

 

U veljači možete pohađati seminare:

 

U veljači možete krenuti na duže programe: 

  • Osnove odnosa s investitorima, više
  • Osnove upravljanja rizicima, više 
  • Program za poslove usklađenosti, više

Za dodatne podatke i prijave kontaktirajte nas na akademija@zse.hr ili 01 468 6811.