Seminari u rujnu

U rujnu možete pohađati seminare

ESG radionica – 13.09.2023.

Osnove tržišta kapitala – 14.09.2023.

Uvod u blockchain i kriptovalute – 20.09.2023.

Odnosi s investitorima u praksi – 21.09.2023.

Novosti u sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma – 27.09.2023.

Overview of Corporate Governance – 28.09.2023.

 

U rujnu možete krenuti na duže programe: 

Osnove investiranja – 14.09.-12.12.2023.

Osnove odnosa s investitorima – 21.09.-12.12.2023.

Corporate Governance program – 28.09.-15.11.2023.

Za dodatne podatke o seminarima i programima kontaktirajte nas na akademija@zse.hr i 01 468 6811.