Seminari u ožujku!

U ožujku možete pohađati seminare: 

 

U ožujku možete krenuti na duže programe:

Za dodatne podatke i prijave, kontaktirajte nas na akademija@zse.hr, ili 01 468 6811.