Seminari u travnju!

U travnju možete pohađati sljedeće seminare:

 

U travnju se možete pridružiti dužim programima:

Za dodatne podatke i upite kontaktirajte nas na akademija@zse.hr, ili na 01 468 6811.