Nove generacije programa: ‘Osnove investiranja’ i ‘Osnove upravljanja rizicima’

Zaokružena osnovna znanja o funkcioranju tržišta kapitala i burzovnom trgovanju pruža trodnevni program ‘Osnove investiranja.’ Seminari koji su sastavnice programa odgovaraju na pitanja čime i kako trgovati, uz niz primjera. Seminari su ‘Osnove tržišta kapitala‘ 28.01., ‘Kako kreirati investicijski plan i upravljati svojim portfeljem‘ 16.03.,  i ‘Osnovni pokazatelji u investicijskoj analizi’ 16.06.2021.  Više o programu vidljivo je na Osnove-investiranja-IVg_proljece2021

Program ‘Osnove upravljanja rizicima’ namjenjen je jačanju stručnih znanja o ključnim vrstama rizika, kao i upravljanju tim rizicima, kako u poslovanju tako i kod investiranja. Kroz tri seminara program obrađuje teme: ‘Upravljanje tržišnim rizicima‘ 29.01., ‘Upravljanje tržišnim rizicima s fokusom na cjenovne rizike kod investiranja‘ 25.02., i ‘Upravljanje strateškim i operativnim rizicima‘, 7.04.2021.

Za više podataka o oba programa, kao i za prijave na raspolaganju smo na akademija@zse.hr, i na 01 468 6811.