Program ‘Osnove odnosa s investitorima’

Još možete krenuti na program ‘Osnove odnosa s investitorima‘.

Program pruža ključna znanja i standardne dobre prakse za poslove odnosa s investitorima.

S praktičnog aspekta obrađuje bitna područja: korporativne akcije, odnose s investitorima u praksi,  financijske izvještaje i regulativu.

Program ‘Osnove odnosa s investitorima‘ jedinstven je u Hrvatskoj i široj regiji, što je do sada prepoznalo 13 zadovoljnih generacija.

Program se održava online, a sadrži pet jednodnevnih seminara.

 

Program: 

Odnosi s investitorima u praksi – 16.02.

Kako koristiti financijske izvještaje u investiranju i odnosima s investitorima – 16.03.

Korporativne akcije – 19.04.

Primjena Zakona o tržištu kapitala i Zakona o preuzimanju d.d. – 18.05.

Osnovni pokazatelji u investicijskoj analizi – 06.06.

 

Program se održava online.

Za više podataka, kontaktirajte nas na akademija@zse.hr, i na 01 468 6811.