Program: Osnove odnosa s investitorima!

Možete se pridružiti petodnevnom programu: ‘Osnove odnosa s investitorima’. 

Program  je namjenjen zaposlenicima koji se bave ili surađuju na poslovima odnosa s investitorima u uvrštenim društvima.

Seminari u programu: 

  • Odnosi s investitorima u praksi
  • Korporativne akcije
  • Kako koristiti financijske izvještaje u investiranju i odnosima s investitorima
  • Primjena Zakona o tržištu kapitala i Zakona o preuzimanju d.d.
  • Osnovni pokazatelji u investicijskoj analizi

 

Polaznici mogu odabrati jedan od seminara, ili kombinaciju seminara.

Sljedeći ciklus programa je u prvom polugodištu 2023. 

Za polaznike koji upisuju cijeli program pripremili smo posebne popuste!

Seminari se mogu pohađati kao dio programa, ili zasebno.

 

Za više podataka, kontaktirajte nas na

akademija@zse.hr

01 468 6811