jos jedan seminar..

..dijeli nas od ljetnog razdoblja, pa tko je u prilici može još sudjelovati na vrlo primjenjivom seminaru ‘Osnove fundamentalne analize’.