Edukacija učenika i studenata, travanj do lipanj 2024

Jačanje financijskih znanja mladih na Akademiji Zagrebačke burze podržavamo kontinuirano tijekom 2024. Edukativni susreti i suradnja od travnja do lipnja su: 

  • Privatna škola Futura iz Zagreba, 09.04.2024. – edukativni posjet Zagrebačkoj burzi
  • Ekonomski fakultet iz Osijeka, 25.04.2024. – edukativni posjet Zagrebačkoj burzi
  • Srednja škola Dalj, travanj – online prezentacija Akademije Zagrebačke burze
  • nagrada Akademije Zagrebačke burze za dva uspješna natjecatelja na natjecanju ‘University Trading Tournament 2024’, svibanj-lipanj 2024.
    • u organizaciji Financijskog kluba, udruge studenata s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Za više informacija i edukativnu suradnju kontaktirajte nas na akademija@zse.hr ili na 01 468 6811,