Predavači: Maričević Nikolina,
Lukovečki Dubravka,
Datum: 20.11.2013
Satnica: 09:30 - 15:00 (uz registraciju 09:15-09:30)
Cijena: 950 kn + PDV (uključuje materijale, piće u stankama)
Popusti: 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva
20 % popusta studentima i nezaposlenima
Lokacija: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
Tečaj
 • Pojmovi i novosti u međunarodnim standardima te pregled relevantnih domaćih propisa
 • Praktična primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
 • Preporuke obveznicima s tržišta kapitala
 • Radionice

 

Cilj tečaja

Cilj tečaja je unapređivanje znanja i sposobnosti polaznika u uočavanju i prijavljivanju sumnjivih transakcija na način da će kroz praktičnu radionicu proći korake uočavanja i prepoznavanja sumnjivih transakcija u različitim sektorima obveznika. Polaznici će biti prikazan rad Ureda za sprječavanje pranja novca sa zaprimljenim obavijestima o sumnjivim transakcijama i osobama.

Tečaj također predstavlja nove međunarodne standarde sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma radi razumjevanja i djelotvorne primjene međunarodnih i domaćih propisa.   Obradit će se ključni zakonski zahtjevi prema sudionicima tržišta kapitala kao obveznicima primjene Zakona.

Cijeli je program usmjeren unapređenju učinkovitog upravljanja rizicima pranja novca i financiranja terorizma. Primjena i preporuke obradit će se kroz primjere međunarodne i domaće prakse.

 

Kome je tečaj namjenjen

Tečaj je namjenjen osobama kojima je opis posla vezan uz sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, npr stručnjacima za usklađenost, upravljanje rizicima, pravnicima, zaposlenicima u financiijskim subjektima te drugim subjektima, kao i ostalima zainteresiranima za unapređenje znanja o sprječavanju pranja novca.

 

Program

Novi međunarodni standardi i razvoj hrvatskog sustava za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma

 • Nove preporuke FATF-a  i nacrt nove EU direktive o sprječavanju korištenja financijskog sustava za pranje novca i financiranje terorizma
 • Izrada Nacionalne procjene rizika
 • Izvješće o četvrtom krugu evaluacije Republike Hrvatske od strane Odbora Vijeća Europe Moneyval
 • Interaktivna suradnja svih sudionika u hrvatskom sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

 

Praktična primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

 • Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s primjerima pravilne primjene i uočenih nedostataka u primjeni od pojedinih kategorija obveznika (primjena odredbe čl. 39. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma)
 • Obavijesti o sumnjivim transakcijama i osobama
  • Analiza obavijesti o sumnjivim transakcijama zaprimljenih od obveznika iz financijskog sektora
  • Obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama s posebnim osvrtom na obrazloženje razloga za sumnju na pranje novca i financiranje terorizma
  • Preporuke obveznicima s tržišta kapitala u vezi obavješćivanja Ureda o smunjivim transakcijama i osobama
 • Tipologije pranja novca i financiranja terorizma iz međunarodne i domaće prakse s prikazom konkretnih slučajeva uključujući pranje novca putem interneta
 • Repozitorij mišljenja, preporuka i smjernica za provedbu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma
 • Rasprava i zaključci

 

Sustav upravljanja rizikom pranja novca i financiranja terorizma u financijskom  sektoru

 • Uloga Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u sustavu SPNFT
 • Uspostava učinkovitog sustava upravljanja rizikom pranja novca i financiranja terorizma s naglaskom na ključne zakonske obveze i njegov položaj u financijskim nebankarskim institucijama
  • interne kontrole – upravljanje rizikom, interni akti, revizija
  • analiza rizika – indikatori
  • dubinska analiza – provjera identiteta stranke, PEP, izuzeci kod dubinske analize
  • praćenje stranke i poslovnog odnosa – potrebna dokumentacija, zakonske obveze
  • složene i neobične transakcije
 • Radionica – procjena rizika pranja novca i financiranja terorizma i postupanje obveznika
 • Slučajevi korištenja financijskog sektora za pranje novca
 • Preporuke obveznicima s obzirom na nadzornu praksu