Predavači: Kir Marcela, Hrvatska narodna banka
Sertić Tomislav, Ured za sprjecavanje pranja novca
Datum: 06.06.2019
Satnica: 09:15 - 15:45 (uz registraciju 08:50-09:15)
Cijena: 990 kn + PDV (uključuje materijale, uvjerenje o pohađanju tečaja, ručak i piće u stankama)
Popusti: 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva
20 % popusta studentima i nezaposlenima
Lokacija: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
Kontakt podatci: Telefon: 01/4686 - 811
E-mail: akademija@zse.hr
Tečaj

NOVO – ovlašteni revizori ostvaruju 5 bodova na ovoj edukaciji

 

 • Najvažnije odredbe Zakona s osvrtom na donijete izmjene i dopune
 • Registar stvarnih vlasnika
 • Propisi nadzornih tijela o procjeni rizika
 • Praktična primjena Zakona

 

 

Cilj tečaja

Cilj je polaznike upoznati s novim zakonodavnim okvirom i zadnjim promjenama te dati primjere iz prakse kako bi se potaknula kvalitetna primjena propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma od strane obveznika. Naglasit će se najvažnije odredbe Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji je na snazi od siječnja 2018. u hrvatskom zakonodavstvu te navesti nove odredbe koje je donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona kojim se između ostaloga uvode nove obveze i nove kategorije obveznika. U 2019. uspostavlja se Registar stvarnih vlasnika. U tijeku je ažuriranje Nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj. Smjernice za procjenu pojačanog ili pojednostavljenog rizika donijete od europskih nadzornih tijela pretočene su u naše propise, koji su na snazi od srpnja 2018. U obavljanju financijskih transakcija važno je razumjeti na što sve treba paziti kod otvaranja računa te je daljnje poslovanje povezano s Uredbom (EU) 2015/847 o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava. Za ispravno postupanje s nepotpunim nalozima treba primijeniti odredbe Odluke koja to uređuje.

Program edukacije usmjeren je na širi aspekt sagledavanja novina u propisima iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, koje se prožimaju u operativnim dnevnim poslovima.

 

Kome je tečaj namijenjen

Edukacija je namijenjena osobama koje su zadužene s motrišta sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma provoditi propisane mjere i postupke te razumjeti širi kontekst.

Program je namijenjen i svima drugima koji žele proširiti svoje znanje i povezivati ga s područjima svoje ekspertize.

 

Program

 

 • Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, s osvrtom na izmjene Zakona
  • sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
  • definicije i obveznici
  • dubinska analiza stranke
  • Registar stvarnih vlasnika
  • obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca
  • zadaće i ovlasti Ureda za sprječavanje pranja novca
  • ključni pokazatelji o radu Ureda za sprječavanje pranja novca
  • primjeri slučajeva pranja novca i financiranja terorizma

 

 • Nacionalna i nadnacionalna procjena rizika
  • uočeni nedostaci i poduzete mjere
  • prepoznati rizici na zajedničkom tržištu Europe

 

 • Pojednostavljena i pojačana dubinska analiza i čimbenici rizika za kreditne i financijske institucije
  • metodologija i čimbenici rizika
  • pojednostavljena dubinska analiza stranke
  • pojačana dubinska analiza stranke i situacije povećanog rizika
  • procjena rizika – praćenje i ažuriranje

 

 • Informacije koje su priložene prijenosu novčanih sredstava
  • minimum podataka za platitelja i primatelja unutar i izvan EU
  • postupci kod nepotpunih podataka
  • čuvanje i zaštita informacija, podataka i evidencija

 

 • Prijenos gotovine preko granica Zajednice
  • što je gotovina
  • kako se prijavljuje prijenos
  • koje su novine

 

 • Zahtjevi u vezi s nadzorom koji se temelji na riziku
  • utvrđivanje čimbenika rizika
  • procjena rizika
  • nadzor, praćeenji daljnje aktivnosti

 

 • Skrivanje stvarnog vlasništva