Predavač: Matovina Ivana,
Datum: 25.01.2016 - 26.01.2016
Satnica: 09:00 - 16:00 (uz registraciju 08:45-09:00)
Cijena: 1900 kn + PDV (uključuje materijale, piće u stankama, uvjerenje o pohađanju tečaja)
Popusti: 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva
20 % popusta studentima i nezaposlenima
Lokacija: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
Tečaj
 • derivativi – izvedenice
 • računovodstvo izvedenica
 • računovodstvo zaštite – ‘hedging’
 • objavljivanje infromacija o financijskim instrumentima

O TEČAJU

Cilj tečaja je prikazati opća načela računovodstva derivativnih instrumenata, te specifičnosti računovodstvenog evidentiranja i vrednovanja četiri osnovna derivativna instrumenta.

Nadalje, s obzirom na svrhu derivativnih instrumenata, ovisno o tome da li su kupljeni radi zaštite pojedine transakcije ili otvorene pozicije, razmatra se računovodstvo uz i bez primjene zaštite – ‘hedginga’.

Tečaj je koncipiran kao dvodnevna radionica, koja se najvećim dijelom sastoji od prezezantacije materije na praktičnim primjerima i scenarijima, odnosno u nizu vježbi potrebno je sudjelovanje polaznika.

Dio vježbi bit će na računalima. Polaznik može ponijeti prijenosno računalo a bit će i raspoloživih prijenosnih računala od strane organizatora.

 

METODOLOGIJA

Tečaj izvodi stručni predavač s višegodišnjim iskustvom u kreiranju i izvedbi edukacija iz područja računovodstva financijskih instrumenata u RH i inozemstvu, s praktičnim primjerima iz prakse hrvatskih financijskih institucija.

 

KOME JE TEČAJ NAMIJENJEN

Tečaj je namijenjen voditeljima i djelatnicima financija i računovodstva, upraviteljima portfelja, te svima koji žele postići razumijevanje osnovnih i specifičnih znanja u pogledu računovodstvenog praćenja derivativnih instrumenata.

 

PROGRAM

1. dan

1.    Derivativi – izvedenice

 • Uvod
 • Osnovne vrste derivativa
 • Svrha i trendovi na financijskom tržištu
 • Primjena u RH

2.   Računovodstvo izvedenica

 • Zakonska regulativa
 • Računovodstvo izvedenica sukladno MRS 39
  • Definicija
  • Pročetno priznavanje
  • Naknadno priznavanje
  • Prestanak priznavanja
 • Porezni aspekti

3.    Radionica

 • ‘Forward’ ugovori
 • ‘Swap’ ugovori
 • Opcije
 • ‘Futures’

2. dan

1.    Računovodstvo zaštite – ‘hedging’

 • Uvjeti primjene računovodstva zaštite – ‘hedging’
  • Dokumentacija odnosa zaštit
  • Test periodične i kumulativne efikasnosti
 • Zaštita primjenom izvedenica kao instrmenata zaštite
 • Usporedba računovodstva izvedenica primjenom računovdstva zaštite i bez primjene računovodstva zaštite

2.   Objavljivanje informacija u financijskim izvještajima

3.    Radionica

 •  Zaštita fer vrijednosti
 • Zaštita novčanog toka