Predavači: Mandić Katica, direktorica Direkcije skrbništva Privredne banke Zagreb d.d.
Opačić Sandra, HANFA, nadzor investicijskih društava
Verić Martina, InterCapital Asset Management d.o.o. i Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.
Datum: 28.09.2017
Satnica: 9:30 - 15:00 (uz registraciju 09:15-9:30)
Cijena: 950 kn + PDV (uključuje materijale, piće u stankama, uvjerenje o pohađanju tečaja)
Popusti: 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva
20 % popusta studentima i nezaposlenima
Lokacija: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
Kontakt podatci: Telefon: 01/4686 - 811
E-mail: akademija@zse.hr

Cilj

Olakšati i doprinijeti kvaliteti kompleksnih priprema za MIFID II u dijelu brokerskih i skrbničkih poslova, cilj je edukacije. Ova vrlo primjenjiva edukacija omogućava razmjenu korisnih iskustava kako bi se provele optimalne završne pripreme.

 

Ciljna skupina

Zaposlenici kreditnih institucija, investicijskih društava, društava za upravljanje fondovima i drugih financijskih društava koja pružaju brokerske usluge i / ili usluge skrbništva.

 

Program

 

 • Utjecaj MiFID II na brokerske poslove:
  • Opći pregled primjenjive regulative (MiFID II/MiFIR)
  • Best execution
  • Pre-trade transparentnost i sistematski internalizator
  • Post-trade transparentnost
  • Izvještavanje o transakcijama
  •  Ostalo:
   • Algoritamsko trgovanje i pružanje izravnog elektroničkog pristupa
   • Dodatni poticaji (s naglaskom na investicijsko istraživanje)
   • Izvještavanje klijenata

 

 • Utjecaj MIFID II regulative na poslove skrbništva
  • Interne evidencije i aktivnosti
  • Ex ante izvještavanje
  • Ex post izvještavanje