Predavač: Kašpar Erika, ekspert za odnose s investitorima
Datum: 21.11.2019
Satnica: 09:15 - 15:50 (uz registraciju 08:50-09:15)
Cijena: 950 kn + PDV (uključuje materijale, uvjerenje o pohađanju tečaja, ručak i piće u stankama)
Popusti: 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva
20 % popusta studentima i nezaposlenima
Lokacija: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
Kontakt podatci: Telefon: 01/4686 - 811
E-mail: akademija@zse.hr
 • Koncept odnosa s investitorima
 • Doseg odnosa s investitorima
 • Oblici komunikacije
 • Odgovornost za odnose s investitorima

 

Cilj edukacije

S obzirom na važnost kvalitetnog komuniciranja o uvrštenom društvu i na utjecaj istog na  kretanje cijena dionica, obrađuju se ključni elementi odnosa s investitorima.

Ujedno edukacija odgovara na niz pitanja o poslovima odnosa s investitorima, čime se  ističu standardi struke i jača dobra praksa.

Uz koncept odnosa s investitorima, naglasak edukacije je na praksi. Dobra praksa obrađuje se na brojnim primjerima uvrštenih društava, s domaćeg tržišta kapitala i s međunarodnih razvijenih tržišta.

 

Ciljna skupina

Zaposlenici na poslovima odnosa s investitorima, i zaposlenici koji u dijelu svojih radnih obaveza surađuju s odgovornima za odnose s investitorima. Ostali zainteresirani za proširenje znanja o dobroj praksi odnosa s investitorima.

 

Program

 • Uvod u odnose s investitorima
  • Što su odnosi s investitorima?
  • Temeljni ciljevi
  • Osnovna načela kao zbir obaveza i dobre komunikacijske prakse

 

 • Doseg odnosa s investitorima
  • Formuliranje investicijske propozicije
  • Je li u fokusu odnosa s investitorima samo investicijska javnost?
  • Investitori – institucionalni, individualni
  • Koliko su važni odnosi s analitičarima?
  • Upravljanje očekivanjima
  • Relevantnost investicijske propozicije za širu javnost
  • Razlika odnosa s investitorima i odnosa s javnošću

 

 • Komunikacijska slagalica
  • Komunikacijska slagalica prenosi investicijsku propoziciju
  • Ad-hoc objava
  • Objava financijskih rezultata razdoblja
  • Telefonska konferencija
  • Web
  • Prezentacija
  • Godišnje izvješće
  • Skupština dioničara
  • Društvene mreže
  • Sastanci s investitorima, ‘Road-show’, ‘Investor Day’

 

 • Odgovornost za odnose s investitorima
  • Tko je odgovoran za odnose s investitorima?
  • Potrebne kompetencije
  • Mjerenje uspješnosti
  • Faktori utjecaja na cijenu dionice
  • Primjena načela odnosa s investitorima i izazovi
  • Kultura transparentnosti