Predavači: Knežević Silvana,
Weiser Libor, Predsjednik Uprave Finesa Grupe
Datum: 26.02.2015
Satnica: 09:30 - 15:00 (uz registraciju 09:15-09:30)
Cijena: 950 kn + PDV (uključuje materijale, piće u stankama, uvjerenje o pohađanju tečaja)
Popusti: 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva
20 % popusta studentima i nezaposlenima
Lokacija: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
Tečaj
 • Novi regulatorni okvir za poslovanje faktoring društava
 • Ustroj faktoring društava
 • Djelovanje faktoring društava

 

Cilj

Tečaj donosi pregled nove zakonske regulative s kojom su se dužna uskladiti sva društva koja pružaju faktoring usluge. Cilj je pružiti relevantne informacije o zakonodavnom okviru, postupku usklađenja sa Zakonom o faktoringu, te o ustrojstvu određenih funkcija unutar faktoring društva.

Kako bi se olakšala prilagodba poslovanja novim zakonskim zahtjevima, glavnina edukacije usmjerena je na praktičan aspekt postupka usklađivanja s novim Zakonom.

 

Kome je tečaj namijenjen

Odgovornim osobama i djelatnicima faktoring društava i banaka, ali i svima onima koji namjeravaju koristiti faktoring usluge.

Posebice osobama odgovornim za usklađenje sa Zakonom o faktoringu i osobama odgovornim za upravljanje rizicima, kao i stručnjacima iz ostalih financijskih društava koji žele upotpuniti stručna znanja o zakonodavnom okviru i poslovanju faktoring društava.

 

Program

 • Novi regulatorni okvir za poslovanje faktoring društava
  • usklađenje društava koja obavljaju poslove faktoringa s odredbama Zakona
  • osnivanje, poslovanje i prestanak rada faktoring društava
  • način i uvjeti pružanja usluga faktoringa
  • nadzor

 

 • Ustroj i praktično djelovanje faktoring društava
  • temeljno o faktoringu
  • faktoring u Hrvatskoj
  • organizacija poslovanja faktoring društava
  • sustav upravljanja rizicima
  • interna revizija unutar faktoring društava
  • procjena kreditnog rizika klijenata
  • plan poslovanja faktoring društva