Predavači: Bajić Tomislav, Allianz ZB (A-Z) mirovinski fondovi
Eror Matić Blaženka,
Datum: 27.03.2014
Satnica: 09:00 - 16:00 (uz registraciju 08:45-09:00)
Cijena: 950 kn + PDV (uključuje materijale, piće u stankama, uvjerenje o pohađanju tečaja)
Popusti: 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva
20 % popusta studentima i nezaposlenima
Lokacija: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
Tečaj
  • Koje podatke i kako možemo otkriti u bilanci, što u novčanom toku, te u ostalim izvještajima?
  • Kojim financijskim pokazateljima pratiti uspješnost investiranja u razne djelatnosti?
  • Kako uspoređivati izvještaje i pokazatelje iz više trgovačkih društava i primjeniti uočeno na odluke o investiranju?
  • Primjeri iz prakse

O tečaju
Cilj tečaja je obraditi temeljne financijske izvještaje i pokazatelje, uz iščitavanje i tumačenje istih sa aspekta odluke o investiranju u pojedino trgovačko društvo.
Uz teoretsku podlogu razumjevanja izvještaja i pokazatelja, naglasak će biti na praktičnim primjerima analiziranja različitih trgovačkih društava i djelatnosti.
Polaznici će znanjima moći unaprijediti svoje vještine tumačenja i uspoređivanja podataka iz financijskih izvještaja, u svrhu donošenja optimalne odluke o investiranju.

 

Kome je tečaj namijenjen
Tečaj je namijenjen investitorima – individualnim kao i zaposlenicima  institucionalnih investitora uključujući i mlađe analitičare,  menadžerima, zaposlenicima uvrštenih društava koji analiziraju ili komuniciraju financijske izvještaje prema investitorima, te svima zainteresiranima za bolje upravljanje profesionalnim ili osobnim investicijama uz analizu financijskih izvještaja.

Program

  • Povezivanje podataka u financijskim izvještajima sa svrhom donošenja kvalitetnih investicijskih odluka
  • Temeljna financijska izvješća – koje informacije pružaju investitoru, kako ih čitati
    • Bilanca
    • Račun dobiti i gubitka
    • Izvještaj o novčanom toku
  • Temeljni koraci u analizi financijskih izvještaja kod investiranja
    • Analiza financijskih pokazatelja – pokazatelji profitabilnosti, likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti, ekonomičnosti, investiranja
    • Horizontalna analiza
    • Vertikalna analiza
    • Sustav pokazatelja – DuPontov sustav pokazatelja
  • Analiza financijskih pokazatelja kod investiranja – izračunavanje, tumačenje, korištenje
    • Pojedinačni pokazatelji – P/S, P/E, P/B, EV/EBITDA, EV/EBIT, P/CFO
    • Analiza okruženja
    • Odabir usporedivih kompanija – ‘peer’ grupa
  • Kako prepoznati zamke u financijskim izvještajima
    • Klasifikacija troškova i njihov utjecaj na financijske pokazatelje
    • One-off‘ stavke i njihova kategorizacija
    • Izvanbilančne stavke
  • Primjena stečenih znanja na konkretnim slučajevima – izračunavanje, tumačenje, korištenje
  • Izračun pokazatelja
  • Relativno sagledavanje pozicija financijskih izvještaja
  • Usporedba financijskih izvještaja više trgovačkih društava iz iste djelatnosti
  • Izračun vrijednosti kompanije na osnovu relativnih pokazatelja