Zuber Marija

Marija Zuber  – doktor ekonomskih znanosti s područja javnih financija, certifikat ovlaštenog poreznog savjetnika izdan od Ministarstva financija RH, zaposlena kao savjetnica-urednica u Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika Zagreb. Objavila je više od stotinu stručnih članaka na temu primjene poreznih propisa, propisa koji uređuju doprinose za socijalna osiguranja, te propisa koji uređuju sustav radnih odnosa i socijalnih prava temeljem radnog odnosa. Urednica je i koautorica tridesetak izdanja stručnih knjiga iz navedenih područja. Radi kao predavač – vanjski suradnik na Veleučilištu VERN.