Zorić Ana

Ana Zorić, Ravnateljica je Uprave za gospodarstvo i financijski sustav u Ministarstvu financija i Glavna koordinatorica Koordinacijskog odbora za zakonodavne prilagodbe