Znaor Marko

Marko Znaor je glavni analitičar u Sektoru investicijskog bankarstva u Privrednoj banci Zagreb d.d. Proteklih osam godina član je tima izdanja brojnih vlasničkih i dužničkih vrijednosnih papira na hrvatskom tržištu kapitala, uključujući izdanja obveznica Republike Hrvatske, korporativnih i municipalnih obveznica, tranši komercijalnih zapisa te izdanja novih dionica. Pritom je sudjelovao u strukturiranju, sindiciranju i prodaji, izradama Prospekata i Informacijskih memoranduma izdanja i uvrštenja vrijednosnih papira, komunikaciji s izdavateljima, ulagateljima i regulatornim tijelima te izradi dokumentacijske platforme potrebne za izdanja i uvrštenja financijskih instrumenata sukladno propisima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i Zagrebačke burze.