Volarević Aurora

Aurora Volarević je zaposlena u Hrvatskom Telekomu kao direktor Odjela internih kontrola, revizije i rizika. Aurora je manager i ekspert sa više od 20 godina iskustva, dominantno u područjima financijske i IT revizije, upravljanja rizicima, detekciji prijevara, te unapređenju poslovnih procesa i upravljanju kontinuitetom poslovanja.

Vodila je značajne globalne projekte, unapređenja poslovnih procesa i revizija u inozemstvu, uključujući Sjedinjene Američke Države, Kanadu, Brazil, Hrvatsku, Sloveniju, Austriju, Njemačku pri čemu su se članovi tima nalazili u UK, EU i Japanu.

Posjeduje ekspertna znanja u primjeni holističkog ‘risk’ baziranog pristupa za unaprjeđenje poslovnih procesa i usklađenja sa regulativom. Dubinski poznaje IT tehnologiju i standarde informacijske sigurnosti, što je ključni temelj za učinkovito upravljanje kontinuitetom poslovanja.

Ključni certifikati koje posjeduje jesu CIA (Hrvatska), CISA, CISM, CGEIT, CRISC, HUCNO te zvanje predavača.

Završila je među top 20 polaznika „LevelUP! Leadership for tomorrow“ edukaciju u organizaciji Deutsche Telekoma i niz drugih edukacija iz područja upravljanja.

Član je Revizijskog odbora HBOR-a.