Verić Martina

 

Martina Verić obavlja funkciju Upraviteljice rizicima u društvima InterCapital Asset Management d.o.o. i Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. Prije toga je nešto manje od tri godine bila Voditelj jedinice za compliance i sprječavanje pranja novca u društvu PBZ Invest d.o.o., te je radila i kao Risk menadžer u istom društvu.

Sudjelovala je u nekoliko radnih skupina organiziranih u svrhu implementacije nove zakonske regulative, između ostalog, Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, odnosno UCITS V direktive, te MiFID II regulative.

Po struci je dipl. ing. matematike, smjer Poslovna i financijska matematika.