Uglešić Sutvid

Sutvid Uglešić radi kao Voditelj Pravnih poslova i praćenja usklađenosti u društvu Intercapital Asset Management d.o.o. Najprije je šest godina radio u odvjetništvu, te se profesionalno usmjerava na područje tržišta kapitala, gdje radi u društvima SKDD i SKDD-CCP kao pravnik, a potom voditelj praćenja usklađenosti. Daljnje radno iskustvo razvija u društvu Intercapital Asset Management d.o.o.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagreb, te položio pravosudni ispit. Završio je i poslijediplomski specijalistički studij na Pravnom fakultetu u Zagrebu, uz završni rad iz područja trgovačkog prava i prava društava pod nazivom – zaštita dioničara kod transakcije na uređenom tržištu – uređenje de lege lata.