Tušek Boris

Prof. dr. sc. Boris Tušek, zaposlen je na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju na Katedri za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je i/ili izvođač nastave više kolegija iz područja računovodstva i revizije u okviru više studijskih programa na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – stručnom studiju, integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju i specijalističkim poslijediplomskim studijima. Prije radnog odnosa na Fakultetu radio je deset godina u praksi na radnom mjestu revizora, a nakon toga savjetnika. Suvoditelj je specijalističkog poslijediplomskog studija “Financijsko izvještavanje, revizija i analiza” na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Obavljao je dužnost pročelnika Katedre za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u mandatnim razdobljima 2012.-2014. i 2014.-2016. godine. Bio je voditelj diplomskog sveučilišnog studija “Računovodstvo i revizija“ u mandatnom razdoblju 2012.-2016. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2010. godine član je Odbora za specijalističke poslijediplomske studije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je, samostalno ili u koautorstvu, objavio više stotina radova iz područja računovodstva, interne revizije, revizije financijskih izvještaja i korporativnog upravljanja  -znanstvenih i stručnih knjiga, sveučilišnih priručnika i udžbenika, znanstvenih i stručnih članaka. Sudjelovao je i izlagao priopćenja na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Ima dvadesetogodišnje iskustvo kao konzultant brojnih hrvatskih trgovačkih društava i institucija. Član je Izvršnog odbora Sekcije internih revizora pri Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika. Bio je dopredsjednik i član Izvršnog odbora Hrvatskog instituta internih revizora. Predsjednik je Odbora za stručno osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje te Ispitnog povjerenstva za stjecanje zvanja ovlašteni revizor pri Hrvatskoj revizorskoj komori. Rješenjem Vlade Republike Hrvatske u siječnju 2017. godine imenovan je članom Vijeća za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Od 2006. godine do danas član je više revizijskih odbora trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj.